Storkontroll:

91 kjøretøy fikk kjøreforbud

Statens vegvesen hadde denne uken storkontroll i Sør-Trøndelag. Nesten hvert femte tunge kjøretøy fikk kjøreforbud.

Statens vegvesen hadde denne uken storkontroll av tunge kjøretøy. Her er to kontrollører ved kontrollhallen i Verdal.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Mellom mandag 29. februar og onsdag 2. mars avholdt Statens vegvesen en storkontroll i Sør-Trøndelag. Der ble 470 tunge kjøretøy kontrollert på ulike kontroll- og trafikkstasjoner i Trondheim, Malvik og i Orkdal. Av de ble 91 ilagt kjøreforbud, nesten hvert femte tunge kjøretøy.

Er sjåførene nøye nok?

- Nei, sjåførene er ikke nøye nok. Vi ser en bedring fra tidligere, men vårt mål er at vi ikke skal finne noen brudd i våre kontroller, sier Jan Ivar Moen, leder for kontrollgruppen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

Flere lovbrudd ble oppdaget i en kontroll på Sandmoen i Trondheim i februar.

Kjøreforbud

Et kjøreforbud vil si at sjåførene må gjøre tiltak før de kan kjøre videre. I løpet av storkontrollen ble 22 tunge kjøretøy ilagt kjøreforbud på grunn av dårlig lastsikring, og en sjåfør ble anmeldt for det Moen beskriver som veldig dårlig lastsikring.

- Det er et for høyt tall. Dårlig lastsikring kan få store konsekvenser om lasten forskyver seg, så det er et viktig punkt, sier Moen.

I februar var det flere tilfeller av dårlig sikret last. Det fikk Statens vegvesen til å varsle flere trafikkontroller.

Manglende bombrikker

Storkontrollen førte også til at 19 sjåfører fikk gebyr for manglende bombrikke. Det finner Moen merkelig.

- Det vi stusser på er at flere sjåfører ikke har avtale på bombrikker. 19 er et forholdsvis stort tall, og gebyret er på 8000 kroner. Vi oppfordrer folk til å sjekke om avtalen de har er gyldig, sier Moen.

Vinterutrustning

Moen sier hovedfokuset i denne storkontrollen var å se på vinterutrustning og utføre teknisk kontroll og bremseprøver.

- Det har vært en klar forbedring sammenlignet med tidligere vintrer. Betydelig flere har bedre vinterutrustning. Det er jo et krav om at kjøretøy har vinterdekk og kjetting, så det ser vi at har hjulpet, sier Moen.

- Men det er ikke like positivt å avdekke lovbrudd som fører til anmeldelser. Målet er å gjenta en slik kontroll og at det ikke er noen lovbrudd, legger Moen til.

Følg Adresseavisen på Facebook,Instagram og Twitter.

Løse bolter på svingkrans på en tilhenger, som ble stanset på E6 i Malvik onsdag. Sjåføren ble ilagt kjøreforbud. 

Løse bolter på svingkrans på en tilhenger, som ble stanset på E6 i Malvik onsdag. Sjåføren ble ilagt kjøreforbud. 

Bremseskive med sprekk. Var overlastet med 2,7 tonn og lasten var dårlig sikret. Sjåfør ble anmeldt og fikk kjøreforbud på Sandmoen tirsdag. 

Bremseskive med sprekk. Var overlastet med 2,7 tonn og lasten var dårlig sikret. Sjåfør ble anmeldt og fikk kjøreforbud på Sandmoen tirsdag. 

En av 15 som fikk kjøreforbud grunnet dårlig sikt. Sjåføren måtte fjerne snøen for å få kjøre videre. 

En av 15 som fikk kjøreforbud grunnet dårlig sikt. Sjåføren måtte fjerne snøen for å få kjøre videre. 

Her er noen av bruddene som ble avdekket i storkontrollen
  • I løpet av tre dager ble 470 tunge kjøretøy sjekket. 91 av dem fikk kjøreforbud.
  • 40 måtte gjennomføre en bremseprøve. Tre av dem fikk kjøreforbud på grunn av dårlige bremser.
  • 19 sjåfører fikk et gebyr for manglende bombrikke.
  • 13 sjåfører fikk gebyr, og en fikk kjøreforbud på grunn av dårlig vinterutrustning.
  • 11 sjåfører ble anmeldt for brudd på reglene for kjøre- og hviletid.
  • 4 sjåfører ble anmeldt for å ikke ha godkjent førerkort eller yrkessjåførkompetanse.
  • 15 sjåfører fikk kjøreforbud, og en ble anmeldt på grunn av dårlig sikt.
  • 22 sjåfører fikk kjøreforbud, og en ble anmeldt for dårlig sikret last.
På forsiden nå