- Rus og bilkjøring passer like dårlig sammen i påska som ellers i året

Her står UP i påska.

Påska er tradisjonelt sett ikke forbundet med mange alvorlige ulykker, men det vil være mye trafikk, og UP forventer at folk tilpasser seg. 

Saken oppdateres.

- Vi kommer til å følge påsketrafikken på tradisjonelt vis, med ordinær bemanning. Men vi har kapasitet til å drive med trafikkovervåkning på utfartsveiene, og til å reagere og sanksjonere om folk ikke følger trafikkreglene, sier Per Einar Hollum, distriktsleder i UP i Midt-Norge.

Det vil være mest innsats onsdag og torsdag neste uke, og 1. og 2. påskedag.

Tankestreif: Dårlig med cortado på Skistuggu

- Unngå farlige forbikjøringer

Her kommer UP til å stå – i hvert fall:

E6 sør og nord for Trondheim.

E14 mot Sverige.

E39 vestover.

Fylkesvei 65 fra Orkanger og vestover.

Fylkesvei 714 mot Hitra og Frøya.

Riksvei 30 mot Støren og Røros.

Påska er tradisjonelt sett ikke forbundet med mange alvorlige ulykker, men det vil være mye trafikk, og UP forventer at folk tilpasser seg.

- Folk må føye seg inn i køa, holde riktig avstand til kjøretøyet foran, og unngå farlige forbikjøringer. På en tur fra Trondheim til Røros sparer man kun få minutter på forbikjøringer i påsketrafikken, men vil i stedet utsette seg selv og andre for fare. Det kan være lurt å ta den defensive kjørestilen i påska, sier Hollum.

Ikke alle er født med ski på beina, men det betyr ikke at du ikke kan ha en aktiv påskeferie. Her er noen tips til deg som skal ha bypåske.

Overlessede biler

Han minner om at alle må være forberedt på glatte strekninger, spesielt i svingene, til tross for bare veier i Midt-Norge.

- Så er det det der med rus da. Påskehøytid er ferietid og det blir drukket mer alkohol enn vanlig. Men kombinasjonen rus og bilkjøring passer like dårlig sammen i påska som ellers i året, understreker UP-sjefen.

Det UP ser mye av på veien i påska er overlessede biler, som blir så tunge at det får innvirkning på kjøreegenskapene til kjøretøyene.

- At folk kommer seg trygt på påskeferie, og hjem igjen, uten å være innblandet i alvorlige ulykker er målet vårt, sier Hollum.

Seks dødsulykker i Trøndelag

Hittil i år har det vært seks dødsulykker og åtte drepte i trafikken i Trøndelag. I hele fjor var det ti dødsulykker på trønderske veier, og elleve omkom.

De endelige ulykkesrapportene for ulykkene så langt i år er ikke klare.

- Påskehøytid er ferietid og det blir drukket mer alkohol enn vanlig. Men kombinasjonen rus og bilkjøring passer like dårlig sammen i påska som ellers i året, understreker UP-sjef Per Einar Hollum. 

- Påskehøytid er ferietid og det blir drukket mer alkohol enn vanlig. Men kombinasjonen rus og bilkjøring passer like dårlig sammen i påska som ellers i året, understreker UP-sjef Per Einar Hollum. 

På forsiden nå