Kommunereformen:

Rennebu vil forhandle både med Oppdal og Midtre Gauldal

Rennebu starter arbeidet som kan ende i kommunesammenslåing enten med Oppdal eller Midtre Gauldal.

Snakker med ordføreren: Bjørn Dahle (t.h.) får viljen sin. Han mente Rennebu burde ha samtaler med Oppdal. Nå får han viljen sin. Her i samtale med ordfører Ola Øie (t.v.). 

Saken oppdateres.

Rennebu har tilsynelatende gitt opp å få til en stor kommune med både Oppdal og Midtre Gauldal. Nå satser kommunen på å få til to intensjonsavtaler med begge nabokommunene. Dermed kan kommunen få to alternativer til en ny kommune.

Kommunene er bedt om å utrede om de vil greie seg best alene eller hvilke kommuner de bør slå seg sammen med. Se alternativene for midtnorske kommuner her. (Krever innlogging)

Flørter både til nord og sør

Tirsdag vedtok formannskapet i Rennebu å takke ja til til invitasjonen fra Oppdal om å starte arbeid med intensjonsavtale mellom de to kommunene. Samtidig inviterer Rennebu også Midtre Gauldal til forhandlingsbordet med tanke på å få til en intensjonsavtale der også.

- Vi har fortsatt håp om å få til et tre-kommuners samarbeid, men det ser ut som om det er vanskelig, sier Rennebu-ordfører Ola Øie. Derfor åpner formannskapet i stedet for to intensjonsavtaler. Kommunestyret skal neste uke ha det avgjørende ordet om det blir forhandlinger med begge kommuner.

LES OGSÅ: Rennebus flørt ble avvist

LES OGSÅ: «Oss vil helst vårrå for oss sjøl»

Glad oppdalsordfører

I Oppdal er ordfører Kirsti Welander svært glad for at Rennebu nå takker ja til invitasjonen. Selv om de er sent ute for å bli ferdige med forhandlingene og alle vedtak innen friste regjeringen har satt 1. juli, regner hun med at det er mulig å få til.

Nå håper hun at Rennebu og Oppdal kan få ferdig en intensjonsavtale innen begynnelsen av mai. Deretter blir det formannskapsbehandling, presentasjon av avtalen for innbyggerne før endelig kommunestyrevedtak rundt 20. juni.

Ordfører Kirsti Welander (Ap), Oppdal 

Ordfører Kirsti Welander (Ap), Oppdal 

Kommunereformen
  • Regjeringen har tatt initiativ til kommunereformen og ba høsten 2014 alle landets kommuner om å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.
  • Større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet er regjeringens mål med reformen.
  • Innen 1. juli 2016 skal kommunene fatte vedtak om de ønsker å fortsette alene eller hvem de vil slå seg sammen med.
  • I juni 2017 skal Stortinget behandle proposisjon om ny kommunestruktur
  • Regjeringen legger opp til eventuelt ekstraordinært valg til nye kommunestyrer i forbindelse med stortingsvalget i 2017.
  • Nasjonale vedtak om kommunesammenslåing skal være gjort innen 1. januar 2018.
  • I januar 2020 skal kommunereformen være gjennomført og kommunesammenslåingene iverksatt.
  • I Trøndelag har Rissa og Leksvik allerede vedtatt sammenslåing.
  • Kilde: regjeringen.no
På forsiden nå