Måsøval får ikke utviklingstillatelser

Oppdrettsselskapet Måsøval på Frøya får ikke de tre utviklingskonsesjonene de har søkt om.

Avslag: Måsøval fikk avslag fra Fiskeridirektoratet om tre tillatelser til avlusingsprosjektet med flåten Helixir.  

Saken oppdateres.

Fiskeridirektoratet begrunner avslaget med at Måsøval ikke oppfyller kriteriet om at prosjektet må innebære teknologiutvikling.

Første og eneste avslag

Måsøval  er et av 14 selskaper som hittil har søkt om såkalt utviklingstillatelse. Foreløpig har bare Salmar fått, for prosjektet «Havmerden» som skal testes ut i Frohavet. Og foreløpig er Måsøval det eneste selskapet som har fått avslag.

Måsøval søkte om tre tillatelser for uttesting av behandling mot lakselus med flåten kalt «Helixir». Flåten er utviklet i samarbeid med Stranda Prolog AS og ble levert til oppdrettsselskapet allerede i januar i år.

Ennå ingen kommentar

Administrende direktør Asle Rønning i Måsøval sier til Adresseavisen at de mottok avslaget sent fredag, og foreløpig ikke har noen kommentar.

Utviklingstillatelsene, som gis vederlagsfritt for inntil 15 år, er etablert for å bidra til å utvikle teknologi og løse miljø- og arealproblemer som næringen har. 

Salmar fikk de åtte tillatelsene selskapet hadde søkt om i februar i år. I tillegg til Salmar og Måsøval, har tre andre selskaper adresse i Trøndelag: MNH Produksjon i Rørvik, Lerow på Hitra og Norway Royal Salmon i Trondheim.

Store mengder fisk

Hittil er det levert 17 søknader, inkludert Salmar og Måsøvals. Marine Harvest søkte nylig om 14 tillatelser, i tillegg til de 14 det er søkt om tidligere.

Måsøval søkte om til sammen 2340 tonn.

Nordlaks Oppdrett i Stokmarknes, som har søkt om hele 39 tillatelser på til sammen 30000 tonn, er bedt om å gi mer dokumentasjon før direktoratet gjør en videre vurdering. Nordlaks gjøres samtidig oppmerksom på at direktoratet tviler på om det vil være formålstjenlig å innvilge det omsøkte antallet tillatelser. 

Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det ble åpnet for søknader den 20. november 2015, og det kan  søkes frem til 20. november 2017.

På forsiden nå