Hva kan gå galt og hva blir bedre i ett Trøndelag?

Høyre-topp Yngve Brox er ikke i tvil om at det nye, store Trøndelag møter mange utfordringer. Her oppsummerer den erfarne fylkespolitikeren hvilke problemer de kan støte på. Og hva som blir enklere.

  Foto: Brox mener mye vil bli krevende i det nye fylkestinget.

Saken oppdateres.

Fra 1. januar 2018 er det nye, sammenslåtte Trøndelag en realitet. To fylkesting har blitt ett, og tidligere sørtrønderske og nordtrønderske politikere skal sammen bestemme blant annet veiutbygging, skolestruktur og kulturpolitikk.

LES OGSÅ: Kommunalministeren: - Andre er kanskje ikke så begeistret for et mer selvbevisst Trøndelag

Forsvinner skoler?

Hva vil skje med bussprisene? Og skolestrukturen? Veiutbyggingen?

Høyres fylkesleder i Sør-Trøndelag, Yngve Brox, er nå kommunalråd i Trondheim. Før det satt han i fylkestinget i Sør-Trøndelag i flere år. Han tror det nye fylkestinget vil støte på mange utfordringer i tiden som kommer.

- Det blir krevende å slå sammen en del av tjenestene, fordi de to fylkeskommunene har jobbet ulikt. Et eksempel er skolestrukturen. I Sør-Trøndelag har det vært en tverrpolitisk enighet om å opprettholde flere små videregående skoler - for eksempel Hemne, Selbu, Åfjord og de to skolene på Hitra og Frøya. Spørsmålet er om politikerne i Nord-Trøndelag vil ha den samme aksepten for dette, sier Yngve Brox.

LES OGSÅ: Trøndelag er nå samlet på Stiklestad

Trangere tider

Men noe blir også enklere:

- Samtidig kan det bli lettere for elever fra eksempelvis Røros å begynne på skole på Steinkjer, det vil ikke være like sterke bremseklosser for dette som det er i dag, tror Høyre-toppen.

Brox er tydelig på at det vil bli trangere økonomiske tider:

- Nord Trøndelag Energiverk er ikke lenger en pengebinge. To fylker, som har prioritert ulikt på mange områder, blir nå slått sammen. Det er ikke tvil om at det vil bli mye tøffere økonomiske prioriteringer - på alle områder.

- Dramatisk forskjell på bussprisene

- Kollektivtrafikken byr også på utfordringer. Det er en dramatisk forskjell på bussprisene i Trondheim og Nord-Trøndelag. Spørsmålet er hva som vil skje med prisene når vi blir ett fylke. En annen utfordring er enkelte fylkesveier. I Nord-Trøndelag har de prioritert fast dekke på alle fylkesveiene, det har man ikke gjort i Sør-Trøndelag. Samtidig blir det enklere å planlegge veiutbygging når det bare er ett fylkesting som skal fatte vedtakene, påpeker Yngve Brox.

Han er også spent på hva som vil skje med kulturpolitikken:

- Nå skal politikere fra kommuner langt nord i Nord-Trøndelag også ha et eierskap til kulturinstitusjoner i Trondheim. Er de interessert i å være med på å finansiere disse - som ligger så langt unna? Det samme gjelder for sørtrønderne; hvor villige er de til å bruke penger på kulturtiltak i nord? Det er ikke snakk om de store pengene, men det er sterke følelser her - som kan føre til mye krangling, spår Høyres fylkesleder i Sør-Trøndelag.

Sparer millioner

Et samlet Trøndelag vil også påvirke de politiske prosessene.

- Nominasjonene til Stortinget vil bli mer krevende. Selv om antallet representanter er det samme som de to fylkene har i dag, må det tas hensyn til representasjon av distrikt, kjønn og kompetanse. Dette er vanskeligere å få til når to lister skal bli en, mener Brox.

Han er skuffet over at den nye fylkeskommunen ikke får en mindre administrasjon - i hvert fall i første omgang.

- Dessverre er det lagt opp til at administrasjonen ikke skal bli mindre. Det hadde vært naturlig at man effektiviserte når man slo sammen fylkene. Men det vil være en del millioner å spare på politikersiden. Det blir færre frikjøpte heltidspolitikere. Det blir også ett fylkesting framfor to, og da sparer man 200 000 på hver fylkestingsamling, sier Brox.

På forsiden nå