52 anmeldte voldtekter i Trøndelag hittil i år

I 2015 var antall anmeldte voldtekter på landsbasis stigende, men Trøndelag hadde en motsatt trend. Nå går pila oppover igjen.

Stasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon i Trondheim og fungerende påtaleleder i Trøndelag politidistrikt, Sigbjørn Bjerkem forklarer nedgangen i antall voldtekstanmeldelser i 2015 med at tallene varierer fra år til år. 

Saken oppdateres.

- Vi kan ikke gi en presis forklaring på hvorfor tallet i Trøndelag gikk ned i 2015. Det er snakk om relativt få saker, og da blir det variasjoner i antall fra år til år, sier stasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon i Trondheim til Adresseavisen.

44 av de anmeldte voldtektene har kommet inn i Sør-Trøndelag, mens Nord-Trøndelag har åtte.

- Det er ingen tvil om at dette er en kriminalitetsform politiet prioriterer. Vi har erkjent at det er gjort en dårlig jobb tidligere, men har nå sikret at sakene blir prioritert. Kvaliteten på behandlingen av voldtektssaker er bedre enn noen gang. Vi har målrettet opplæring av dem som kommer i befatning med voldtektssaker, og vi har etablert et eget voldtektsteam. Vi håper dette vil resultere i flere domfellelser av personer som begår denne type kriminalitet, og at det også har et forebyggende element i seg, sier stasjonssjef Nordtvedt.

Kommentar: Voldtekt er vanligere enn vi liker å tro

Flest festrelaterte voldtekter

Det ble anmeldt 1367 voldtekter i Norge i 2015. Dette er en økning på 12 prosent fra året før. Festrelaterte voldtekter utgjør hele 39 prosent av alle de anmeldte voldtektene i fjor, og har de siste fem årene utgjort den største kategorien voldtekter.

Mens antall anmeldte voldtekter øker på landsbasis, er tallet synkende i Trøndelag. Det viser en rapport fra Kripos om voldtektssituasjonen i 2015. I Sør-Trøndelag ble det anmeldt 62 voldtekter i 2015 mot 77 året før. I Nord-Trøndelag ble det anmeldt 25 voldtekter i fjor og 34 i 2014.

- Festrelaterte voldtekter er den største utfordringen. Men vi registrerer at kriminaliteten tar nye former og opptrer på nye arenaer enn tidligere. Vi opplever en økning i deling av seksualiserte bilder og fremstillinger av barn, og det er flere tilfeller der nettet brukes for å komme i kontakt med barn, unge eller sårbare mennesker, sier fungerende påtaleleder i Trøndelag politidistrikt, Sigbjørn Bjerkem.

Han advarer alle som benytter seg av nettsider der de kommer i kontakt med andre mennesker om å bruke fornuften.

- Det er en risiko å møte noen du ikke kjenner, kanskje har den personen andre motiver enn de uttrykker. Vi skal ikke mistenkeliggjøre alle, men det er en risiko man må ha i bakhodet, sier han.

For å unngå slåssing og overgrep har vektere overvåket maifestene ved Festningen med termiske kameraer de siste to årene. (For abonnenter)

Én sak er uløst

Sør-Trøndelag politidistrikt etterforsket i 2015 mange saker av ulik karakter og alvorlighetsgrad hvor voldtektsteamet var involvert.

Dette er noen av sakene:

En etterforskningssak omhandler en mann som fulgte etter kvinner og utviste både skremmende adferd og utførte seksuelle handlinger. En hypotese var at denne mannen kunne være i stand til å utføre, og/ eller ha utført, en eller flere voldtekter. Flere av de fornærmede i saken tok kontakt med politiet etter at saken ble bekjentgjort i media. Ofrene hadde opplevd møtet med mannen som en svært stor påkjenning. Det er tatt ut tiltale og saken er berammet til rettsbehandling i 2016.

En annen etterforskningssak sak omhandler seksuell handling uten samtykke. Det anmeldte forhold skal ha funnet sted mens gjerningsmannen var på jobb som drosjesjåfør. Mistenkte er ikke identifisert, og saken er fortsatt under etterforskning.

Mange ressurser ble også avsatt til etterforskningen av en mann som forgrep seg på prostituerte kvinner. Mannen hadde tidligere vært siktet for overgrep mot egen søster og vært siktet i en svært alvorlig legemsbeskadigelsessak. Mannen er varetektsfengslet i påvente av at saken kommer opp i rettssystemet.

Kun én sak fra 2015 med ukjent gjerningsmann er fortsatt uløst. Saken omhandler et voldtektsforsøk.

LES OGSÅ: Tenåring siktet for voldtekt på Festningen

LES OGSÅ: Voldtektssak på Festningen henlagt

Anmelder ett år etter

Ifølge rapporten fra Kripos kommer 24 prosent av anmeldelsene først over ett år etter at voldtekten fant sted. Kripos understreker betydningen av å anmelde voldtekter så tidlig som mulig. Dette vil øke sannsynligheten for at politiet kan sikre åstedet og bidrar til at viktige bevis ikke går tapt.

I 2015 ble det anmeldt flere sårbarhetsvoldtekter enn tidligere. Disse voldtektene kjennetegnes ved at den fornærmede ofte lever et liv uten stort nettverk, og kan være ekstra utsatt for gjentagende voldtekter.

Andelen overfallsvoldtekter er imidlertid den laveste siden Kripos startet arbeidet med å kategorisere voldtekter i 2011, men nettrelaterte overgrep øker.

Fripenn: Russen, lensmannen og ansvaret for voldtekt (For abonnenter)

Endring i straffeloven

En endring i den nye straffeloven, som trådte i kraft 1. oktober 2015, er at all seksuell omgang med barn under 14 år nå defineres som voldtekt. Økningen i antallet voldtektsanmeldelser er derfor større når anmeldelser etter de nye bestemmelsene om voldtekt av barn under 14 år inkluderes.

Dette tror stasjonssjefen ved Sentrum politistasjon, Arve Nordtvedt, vil ha en innvirkning på statistikken. Så langt i år har Sør-Trøndelag 7 saker som er kategorisert som voldtekt av barn under 14 år. I Nord-Trøndelag er det 11 saker.

- Det er en skjerping i forhold til den kriminalitetsformen hvor seksuelle overgrep defineres som så alvorlig at man velger å sammenligne det, og sidestille det, med voldtekt. Det er et tydelig signal til samfunnet om hvor viktig og alvorlig lovgiver opplever at dette er, sier han.

LES OGSÅ: Hvordan kan jenter feste til slike låter?

På forsiden nå