Får bare fiske opp smålaks

All laks i Stordalselva over 80 cm må i år slippes ut igjen i elva.

Storlaks: Hallgeir Stjern i lakselordstua Fredmoen der kopier av tidligere storlaks er veggpryd. I år må all storlaks over 80 cm slippes ut igjen i elva. 

Grunneiere og fiskere reagerer sterkt på at Åfjords stolthet, Stordalselva, får kraftig redusert fiske de kommende sesongene. Ikke bare reduseres fisketidene, fritidsfiskerne må også se langt etter storlaksen.