Gir frivillige æren for en relativt rolig natt

- Godt å se den store dugnadsinnsatsen, sier politiet.

Røde kors hadde mange frivillige ute på Festningen natt til 17. mai.  Foto: Håvard A. Kjønningsberg

Bortsett fra veldig mange telefoner om fyll og bråk og mindre alvorlige ordensforstyrrelser, har årets natt til 17. mai forløpt rolig, ifølge politiet. I Trondheim hadde man riktig nok et par episoder med menn som spydde i og utenfor andres leilighet, men ellers har russ og andre oppført seg bra.