- Bra med større Nav-kontorer og mer handlefrihet

- Jeg mener det er riktig med større kontorer og at hvert kontor får mer armslag, sier Bente Wold Wigum, Nav-direktør i Sør-Trøndelag fylke.

  Foto: Kjell A.Olsen

Saken oppdateres.

- Vi liker retningen i meldingen. Dette vil tjene brukerne, mener vi. Det tas viktige grep som vi har ønsket. Når det gjelder større kontorer blir mange andre fylker mer berørt enn oss. Vi har allerede mange sammenslåtte kontorer, sier Wigum.

Allerede da Nav ble etablert i 2006 ble det etablert mange felles Nav-kontorer i Sør-Trøndelag. For eksempel har Røros og Holtålen, Hitra og Frøya, Hemne og Snillfjord og Orkdal og Agdenes, felles kontor. Dette innebar at Sør-Trøndelag ikke ble berørt av bestemmelsen om at hver kommune skal ha ett Nav-kontor med minst tre ansatte. Det er denne ordningen med garantikontorer stortingsmeldingen anbefaler fjernet.

LES OGSÅ: Nav avlyser «Trollskolen» (PLUSS)

Det synes Bente Wold Wigum er en god idé:

- Fleksibiliteten blir bedre hvis dette pålegget fjernes. Fylker som Nordland og Hordaland har veldig mange av denne typen kontorer.

Ønsker mer frihet

Den største sentraliseringen i NAavi Sør-Trøndelag i det siste er at de fire kontorene i Trondheim skal samles til to store. Det skjer 1. januar 2018. En sondering mellom Melhus og Midtre-Gauldal har foreløpig ikke resultert i noen samling der.

LES OGSÅ: Slik blir det nye gigantbygget til Nav i Trondheim

- Jeg tror det er en fordel at kontorene får større handlefrihet. Det er folk som er ute på kontorene som best kjenner de lokalene forholdene og kan tilpasse virksomheten etter forholdene der de befinner seg, sier Bente Wold Wigum.

På forsiden nå