Tore O. Sandvik vil ikke ha hele Møre og Romsdal til Trøndelag:

- For mye bråk mellom møringene

Det er for mye bråk og interne stridigheter i Møre og Romsdal til at fylket kan innlemmes i en stor region med Trøndelag. Det fastslår fylkesordfører Tore O. Sandvik.

IKKE KAKE: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (midten) inviterer feiring av samlingen til trøndelagsfylkene. Fylkesordførere Pål Sæther Eidem (t.v.) og Tore O. Sandvik under feiringen. Går det som Sandvik vil, blir det ikke kake på Møre og Romsdal i denne omgang. 

Saken oppdateres.

REGIONREFORMEN:

Mens prosessen for å samle Midt-Norge til ett stort Trøndelag går på skinner, er det oppstått stor usikkerhet om fremtiden til Møre og Romsdal som eget fylke.

Et flertall på Stortinget vil at dagens 19 fylker reduseres til om lag 10 regioner. Fylkene har frist til 1. desember med å si hvem de vil slå seg sammen med. I mai neste år skal det nye regionkartet vedtas av Stortinget, samtidig med at Stortinget vedtar kommunereformen.


Trøndelag på vei mot et rike:

Feiret trøndersamling med bartekake

Trøndelag er ett skritt nærmere samling. Fredag la regjeringen frem forslaget om samling for Kongen. Han samtykket – og kommunalminister Sanner spanderte kake. Bartekake!


I Møre og Romsdal vil et flertall beholde et samlet fylke. Det viser en opinionsmåling som Sunnmørsposten presenterte nylig. Samtidig er det slik at sterke krefter på Nordmøre heller vil være en del av Trøndelag. Skulle fylket stå i fare for å revne, har toneangivende politikere, som ordfører Torgeir Dahl i Molde, signalisert at romsdalingene må følge med nordover til Trøndelag.

Sier nei

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) har tidligere sagt at døra står åpen om enkeltkommuner på Nordmøre ønsker seg nordover. Nå sier han rett ut at det er altfor mye bråk mellom møringene til at hele Møre- og Romsdal kan bli en del av et samlet Trøndelag i Midt-Norge.

Sandvik fastslår at relasjonene er for dårlige. Både over fylkesgrensen til Trøndelag, men også internt i fylket:

- Det er for mye strid i Møre- og Romsdal. Denne striden ønsker vi ikke inn i et stort Trøndelag, sier Sandvik.

Han sier derfor blankt nei til et region i Midt-Norge bestående av dagens tre fylker.

I stedet sier han at døra bør stå åpen for at hele Nordmøre kan bytte region, ikke bare enkeltkommuner.

- Alt dette må den nye fellesnemnda fra Sør- og Nord-Trøndelag ta stilling til. Men vår klare innstilling vil være at vi ikke kan si ja til hele fylket, sier Sandvik.

LES MER: Kommentator Stein Arne Sæthers Møring eller trønder? (PLUSS)

Vil ha «naboprat»

I disse dager har Kristiansund trukket staten til retten om sykehuslokaliseringen i fylket. Sandvik vil ikke kommentere saken direkte, men konstaterer at rettssaken kommer i kjølvannet av en sak som har slitt hardt på Møre- og Romsdal som fylkeskommune.

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal har ennå ikke vedtatt naboprat med fylkene i nord og sør. Mandag bestemte imidlertid fylkesutvalget at det skal gjennomføres slike samtaler – og utpekte et forhandlingsutvalg bestående av fylkesordfører Jon Aasen (Ap), fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde (V), en representant fra opposisjonen og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik som sekretær til slike samtaler.

Dersom nordmøringene, og Kristiansund, vil nordover, vil døra stå «vidåpen», sier Sandvik.

- Nordmøringene er hjertelig velkomne. Men det er få i Trøndelag som føler at vi strategisk, kulturelt eller identitetsmessig hører sammen med Romsdal, konstaterer Sandvik.

Geografisk paradoks

Sandvik konstaterer likevel at det er et lite geografisk paradoks når det gjelder regionen sør for Molde, Sunnmøre.

-Trønderne har faktisk flere treffpunkt med sunnmøringene, enn romsdalingene. Vi har tettere bånd gjennom næringsinteresser, høyskolen og NTNU, forskning og industri. Men jeg erkjenner at sunnmøringene først og fremst ser på seg selv som vestlendinger, ikke trøndere.

Høyre uenige

Ønsker hele Møre og Romsdal seg nordover må Trøndelag være åpne for det, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Høyre Yngve Brox.

Aps fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, mener det ikke er naturlig at Romsdal og Sunnmøre går inn som en del av den nye Trøndelagsregionen. Sandvik inviterer i stedet et samlet Nordmøre inn i Trøndelag. Brox mener det blir feil.

– Dette er det fylkespolitikerne i Møre og Romsdal som må avgjøre. Men dersom de ønsker at et samlet fylke går nordover til Trøndelag så kan ikke vi avvise det. Jeg mener vi må være åpne for at det skal kunne skje, sier Brox, som også er gruppeleder for Høyre i bystyret i Trondheim.

– Det som er avgjørende for meg er at dette må komme som et initiativ fra fylkestinget i Møre og Romsdal. Etter mitt syn vil det bety en styrking av trøndelagsregion om vi fikk med oss Nordmøre, Romsdal og eventuelt Sunnmøre, sier han.

På forsiden nå