Frifunnet for barnelokking i Sør-Trøndelag tingrett:

Overgrepsfelle var ulovlig

63-åringen som trodde han skulle møte 14 år gamle «Lisa» på en campingplass i Hokksund, ble utsatt for en ulovlig provokasjon, mener retten og frifinner ham.

Konstituert tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen i Sør-Trøndelag tingrett administerte grooming-rettssaken som endte med frifinnelse for en 63 år gammel trønder. 

Saken oppdateres.

«Vår rettstradisjon er bygget på at det er politiet og ikke privatpersoner som skal etterforske og avdekke straffbare handlinger», skriver Sør-Trøndelag tingrett i dommen.

Den nå frifunnede 63-åringen fra en kommune i Sør-Trøndelag ble pågrepet av politiet på en campingplass i Hokksund 29. januar. Mannen ble deretter tiltalt for forsøk på såkalt grooming eller barnelokking, som går på å gjøre avtale med mindreårige for å begå seksuelle overgrep. I retten nektet han straffskyld.

Seksualisert dialog

- Mannen trodde han skrev med en 14-årig jente, men det var hele tiden meg han chattet med. Det var aldri en 14-årig jente involvert, heldigvis, sa Stig Kalsnes fra Drammen da Adresseavisen intervjuet ham i vinter.

Under rettssaken vitnet Kalsnes om den falske profilen han opprettet på et nettsted. Han ga uttrykk for at han het «Lisa», og opplyste at hun var 18 år.

4. januar sendte 63-åringen følgende melding til «Lisas» profil: «Hei». De kom deretter i dialog med hverandre. Tidlig i chatten ga «Lisa» uttrykk for hun var 14 år, og ikke 18. Dialogen fortsatte etter dette, og korrespondansen var tidvis svært seksualisert fra begges side. Det ble også utvekslet bilder, ifølge dommen.

Kamerat med kamera

I forbindelse med at 63-åringen hadde et ærend i Eidsvoll 29. januar, ble det avtalt at han skulle møte «Lisa» ved Hokksund camping. Kort tid etter at sørtrønderen hadde tatt inn på campingplassen, ble han oppsøkt av Kalsnes som også hadde med seg en kamerat som filmet møtet.

Kalsnes hadde på forhånd informert politiet om situasjonen, og rett etter konfrontasjonen ble 63-åringen pågrepet av politiet.

Noen få timer etter pågripelsen ble filmen fra møtet mellom 63-åringen og Kalsnes lagt ut på Facebook. Også bilder av den nå frifunnede mannen ble publisert sammen med fullt navn og bosted.

Sør-Trøndelag tingrett mener 63-åringen ble utsatt for en ulovlig, privat provokasjon. Retten er heller ikke i tvil om mannen ble forledet til en handling som han ellers ikke ville ha begått.

- Mål om møte som skulle filmes

Dommerne har merket seg at det var trønderen som først tok kontakt med «Lisa», men viser samtidig til Kalsnes forklaring i retten: Hans umiddelbare målsetting var å fremkalle et kompromitterende møte som kunne filmes og offentliggjøres. «Dette forhold i seg selv trekker markert i retning av at tiltalte har blitt forledet til å begå en handling han ellers ikke ville ha begått», heter det i dommen.

Sør-Trøndelag tingrett viser videre til at det var Kalsnes som først brakte på banen spørsmålet om et møte mellom «Lisa» og sørtrønderen. «Retten har også merket seg at Kalsnes i kommunikasjonen med tiltalte, både direkte og indirekte, har hatt en svært seksualisert undertone». Kommunikasjonsformen taler etter rettens mening også for at 63-åringen ble forledet.

Dommerne beskriver videre Kalsnes som «arkitekten bak situasjonen som oppsto», og mener at det vil stride med den alminnelige rettsfølelsen om tiltalte skal straffes for å ha blitt lurt. «I beste fall har tiltalte utvist usedvanlig dårlig dømmekraft», heter det i dommen.

Kritikk mot politiet

Sør-Trøndelag tingrett gir også et stikk til politiet, som de mener burde ha grepet inn da de fikk informasjon om at 63-åringen skulle møte «Lisa». Politiet burde «sørget for at konfrontasjonen mellom Kalsnes og tiltalte ved Hokksund camping aldri fant sted», heter det i dommen.

Stig Kalsnes er skuffet over dommen.

- Det var veldig trist å se at de lar ham gå, sier Kalsnes til Adresseavisen.

- Retten mener virksomheten din er ulovlig. Vil du fortsette?

- Selvfølgelig. Vi kommer ikke til å slutte. Hadde det vært ulovlig, ville vi blitt straffet for lenge siden, hevder han.

- Legitimerer virksomheten

Den frifunnede mannens forsvarer, Arve Røli, forteller at saken har vært en kjempestor belastning for klienten.

- Han er jo straffet uansett utfall av denne dommen, sier advokaten.

- Kan det bli aktuelt å fremme krav om erstatning mot noen som følge av det han har opplevd?

- Det har vi ikke drøftet ennå. Vi har til nå bare lest dommen og er tilfreds med at begrunnelsen er i tråd med det vi anførte, svarer han.

- Hva tenker du om aktiviteten Kalsnes har bedrevet?

- Jeg tenker at det er uheldig at private fremprovoserer straffbare handlinger som ellers ikke ville ha blitt begått.

- Dommen omtaler virksomheten som ulovlig, kan det komme en motanmeldelse fra din klient?

- Det har ikke vært et tema, men det er begrenset hvor mye en privat fornærmet skal ta tak i. Politiet er kjent med dette, og har all mulig oppfordring til å ta tak i dette på egen hånd. Hvis denne aktiviteten sprer seg, så mister politiet autoritet når de overlater etterforskning til private. De legitimerer virksomheten ved ikke å stanse den når de er kjent med det som skjer, sier Røli.

Påtalemyndigheten har ennå ikke besluttet om saken skal ankes. Statsadvokat Kaia Strandjord, som tok ut tiltalen mot 63-åringen, opplyser at hun nå avventer en innstilling fra politiet før ankespørsmålet blir avgjort.

Arve Røli er den frifunnede 63-åringens forsvarer. 

Arve Røli er den frifunnede 63-åringens forsvarer. 

Stig Kalsnes (24) ga seg ut for å være 14-årig jente på nettet. Han er skuffet over at 63-åringen som skulle møte «jenta» ble frifunnet. 
        
            (Foto: Privat)

Stig Kalsnes (24) ga seg ut for å være 14-årig jente på nettet. Han er skuffet over at 63-åringen som skulle møte «jenta» ble frifunnet.  Foto: Privat

På forsiden nå