Sp får varaordføreren i Trøndelag

Signerte torsdag avtalen om utviklingen av ett fylke.

Saken oppdateres.

«Det er i dag 26.5.2016 inngått avtale mellom Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Kristelig Folkeparti (KrF), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Trøndelag», skriver de aktuelle politiske partiene i Nord- og Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Avtalen ble signert i Stjørdal, og inneholder fire punkter.

«Partiene forplikter seg til å samarbeide om konstitueringen av fellesnemnda og det nye fylkes-/regiontinget i Trøndelag i inneværende valgperiode», står det i avtalen. Partiene sikres én plass hver i arbeidsutvalget for fellesnemnda og posisjoner i det nye fylkes- og regiontinget.

Skrev under uten Sp

Ap får både lederen og nestlederen i arbeidsutvalget i fellesnemnda som konstitueres i juni 2016. Partiet skal også ha fylkesordføreren i det nye fylkes-/regiontinget i Trøndelag som konstitueres i oktober 2017. Senterpartiet skal ha fylkesvaraordføreren.

I det fjerde punktet partiene er enige om, står det at partiene «er enige om å lage en felles politisk plattform for utvikling av Trøndelag».

Tirsdag kveld kom den overraskende nyheten om at Høyre går ut av fylkesrådet i Nord-Trøndelag. Ap hadde skrevet under en avtale med SV, KrF og De grønne om å sikre flertall i nemnden som skal forberede et felles Trøndelag. Da var ikke Sp en av avtalepartnerne.

Nå får de altså varaordføreren. Det er Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes fornøyd med.

- Jeg har holdt meg løpende oppdatert på utviklingen i saken, og er svært godt fornøyd med utfallet. På den ene siden sikrer vi oss makt og innflytelse i en viktig periode hvor de to fylkene skal smeltes sammen, og på den andre siden deles kortene ut på nytt i 2019.

- Sp har en hånd på rattet

Tirsdag kveld sa fylkesordfører Tore O. Sandvik at Ap i Sør-Trøndelag ønsket å ha med Sp i flertallet som inngår avtalen.

- Vi har gitt uttrykk for at vi vil ha med Sp, og det har vi fremdeles ambisjoner om. Nå må de avklare den parlamentariske situasjonen i Nord-Trøndelag etter at fylkesrådet har falt. Deretter må Ap og Sp i Sør-Trøndelag ha et møte med Ap og Sp i Nord-Trøndelag, sa han da.

Torsdag ble avtalen signert i Stjørdal.

- Ap hadde nok ønsket en avtale som strakk seg lenger enn det denne avtalen gjør, men deres opptreden den siste uken hargjor at grunnlaget aldri har vært bedre for en borgerlig samling i 2019 enn nå, samtidig som Senterpartiet har fått en hånd på rattet i mellomtiden, hevder Vigdenes.

Overgangen til Trøndelag
  • Torsdag 26. mai 2016 skrev Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag under en avtale for å sikre flertallet i etableringen av den nye fylkeskommunen.
  • 1. januar 2018 blir Trøndelag én fylkeskommune.
  • Før det fortsetter driften av Sør- og Nord-Trøndelag som før, men:
  • 22. juni i år blir det konstituert en fellesnemnd for det nye Trøndelag. Den skal bestå av alle medlemmene i de to fylkestingene, altså 78 medlemmer.
  • Denne fellesnemnda skal ha et arbeidsutvalg på 15 medlemmer. Kampen om disse plassene foregår nå.
  • De fem partiene er enige om at Arbeiderpartiet får leder og nestleder i arbeidsutvalget og fellesnemnda. Det er også bestemt at lederen skal komme fra Nord-Trøndelag. Det betyr at dagens fylkesrådsleder i nord, Anne Marit Mevassvik blir leder. Fylkesordfører i sør, Tore O. Sandvik, blir nestleder.
  • I oktober 2017 blir det nye fylkestinget konsituert med alle medlemmene fra de to gamle fylkestingene.
  • Da får Arbeiderpartiet fylkesordføreren og Senterpartiet varaordføreren, ifølge avtalen fra 26. mai.
  • Fra valget i 2019 skal fylkestinget i Trøndelag ha 59 medlemmer.
På forsiden nå