Pasient dømt for rasisme mot lege på legevakta i Vanvikan

«Han der skal ikke undersøke meg», sa 21-åringen da han møtte legen av utenlandsk opprinnelse, og la til at han ikke ville ha noe med innvandrere å gjøre.

Anmeldte: - Rissa kommune aksepterer ikke sjikanering og trakassering, sa rådmann Vigdis Bolås i Rissa til Adresseavisen i vinter. Hun leverte anmeldelsen til politiet som førte til at en 21-åring ble tiltalt og nå dømt for rasisme mot en kommunalt ansatt lege her ved Vanvikan legesenter. 

Saken oppdateres.

Når har Sør-Trøndelag tingrett dømt 21-åringen for å ha brutt rasismeparagrafen i straffeloven etter det som skjedde på legevakta ved Vanvikan legesenter i Leksvik i fjor sommer.

Mannen, som er bosatt på Fosen, erkjente ikke straffskyld for å ha opptrådt rasistisk. Han bekreftet imidlertid de faktiske forhold i retten, men fastholdt at utsagnene ikke var rasistisk eller støtende ment overfor legen. Under straffesaken beskrev han seg selv som «rasebevisst», forklarte at han «holdt seg til sitt eget folk» og mente at kommentarene på legekontoret var innenfor det ytringsfriheten tillater.

Skulle ta blodprøve

Ifølge dommen var 21-åringen og hans bror mistenkt for ruskjøring lørdag 29. august i fjor. Politiet ville ta en blodprøve av de to, og dette var årsaken til at de ble tatt med til Vanvikan, hvor legevakten er lokalisert.

Da tiltalte så legen av utenlandsk opprinnelse, sa han spontant til de to polititjenestemennene som fulgte ham: «Han der skal ikke undersøke meg».

Politiet ga mannen beskjed om å holde opp med slikt prat i legens påhør, men 21-åringen gjentok flere ganger at han ville ha en norsk lege, at han ikke ville ha noe med innvandrere å gjøre, at dette er hans land, at legen ikke hadde noe her å gjøre og ropte i tillegg at han ikke ville la seg undersøke av en «jævla neger», finner retten bevist.

- Grov trakassering

Det var rådmann Vigdis Bolås i Rissa som tok affære og anmeldte saken etter opptrinnet på legevakta. Hun hadde følgende kommentar til Adresseavisen i februar, i forbindelse med at tiltalen var tatt ut:

- Rissa kommune aksepterer ikke sjikanering og trakassering. Det som skjedde på legevakta opplevde vi som grov trakassering av en av våre ansatte på grunn av hudfarge rett og slett. Slik type oppførsel er uakseptabel, derfor anmeldte jeg saken til Fosen lensmannsdistrikt, sa Bolås.

Den fornærmede legen har studert medisin i Norge og har jobbet som lege her i landet i flere år. Han vitnet i retten, men lot seg også intervjue anonymt om hendelsen av Adresseavisen i februar.

- Det var ubehagelig, men jeg forsøkte bare å være diplomatisk og jobbe som vanlig. Som lege er jeg jo både ansiktet til omverden på vegne av kommunen, samtidig som jeg skal yte hjelp, forklarte han.

- Har du opplevd lignende uttalelser tidligere når du har vært på jobb?

- Ikke på et slikt nivå. Jeg jobbet jo alene på legevakta, og man tenker jo – hva hadde skjedd om politiet ikke var til stede? Siden politiet var der, så følte jeg meg trygg, sa legen.

- Ytringene ble fremsatt for å håne legen

For å bli dømt etter rasismeparagrafen i straffeloven må man offentlig ha kommet med en diskriminerende eller hatefull ytring. I lovteksten er slike ytringer definert som å «true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etiske opprinnelse».

Retten anser legekontoret for å være et offentlig sted. Dommerne er i tillegg ikke i tvil om at ytringene ble fremsatt for å håne legen med bakgrunn i hans hudfarge, etniske opprinnelse eller språk. De avviser at det var snakk om en nøytral anmodning om å bli undersøkt av en norsk lege, men kaller det en demonstrativ ytring fremsatt for å nedvurdere og forhåne legen. Dommerne vurderer også uttalelsene som langt utenfor ytringsfrihetens rammer, ifølge dommen.

Fengsel i 60 dager

I tillegg til de rasistiske ytringene dømmes 21-åringen også for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førerkort, bruk og oppbevaring av narkotika samt for å ha truet en butikkansatt i Trondheim med bank, i forbindelse med at han ikke fikk bytte en vare.

Straffen settes til fengsel i 60 dager. Mannen må også betale en bot på 5000 kroner.

Den gamle straffelovens §135a

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

  • a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
  • b) religion eller livssyn,
  • c) homofile legning, leveform eller orientering, eller
  • d) nedsatte funksjonsevne.
På forsiden nå