Rissa og Leksvik er virkelig sant

Nå er det ingen vei tilbake. Kongen i statsråd har vedtatt at Rissa og Leksvik blir én kommune fra 1. januar 2018.

Det er et halvt år siden de to ordførerne Steinar Saghaug (Leksvik) og Ove Vollan (Rissa) var i Oslo for å levere søknaden om sammenslåing. Nå har Kongen i statsråd gjort det endelige vedtaket. 

Saken oppdateres.

Den nye kommunen skal hete Indre Fosen, Rissa blir kommunesenter og kommmunevåpenet blir det Leksvik har i dag.

Første trønderske sammenslåing

Rissa og Leksvik er den første nye trønderske kommunen etter den kommunereformen kommunalminister Jan Tore Sanner og regjeringen satte i gang i 2014. Den er også den første kommunesammenslingen på tvers av fylkeskommunene Nord- og Sør-Trøndelag. Men den nye kommunen blir liggende i nye Trøndelag som også trer i kraft fra 1. januar 2018.

LES OGSÅ: I Skaun er politikerne uenige i hvordan resultatet fra folkeavstemningen skal tolkes

Utløser 27 millioner

- Jeg ønsker lokalpolitikerne, ansatte og innbyggerne lykke til i arbeidet med å bygge nye Indre Fosen kommune, sier kommunalministeren i en pressemelding.

Sammenslåingen utløser 27 millioner kroner i økonomiske virkemidler fra staten. Sanner gir de to kommunene honnør for å ha vært tidlig ute med sammenslåing.

- Nå har de et godt grunnlag for å bygge opp Indre Fosen til en attraktiv kommune med gode velferdstjenester.

LES OGSÅ: Han er Sanners verste motstander

Kommunereformen
  • Regjeringen har tatt initiativ til kommunereformen og ba høsten 2014 alle landets kommuner om å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.
  • Større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet er regjeringens mål med reformen.
  • Innen 1. juli 2016 skal kommunene fatte vedtak om de ønsker å fortsette alene eller hvem de vil slå seg sammen med.
  • I juni 2017 skal Stortinget behandle proposisjon om ny kommunestruktur
  • Regjeringen legger opp til eventuelt ekstraordinært valg til nye kommunestyrer i forbindelse med stortingsvalget i 2017.
  • Nasjonale vedtak om kommunesammenslåing skal være gjort innen 1. januar 2018.
  • I januar 2020 skal kommunereformen være gjennomført og kommunesammenslåingene iverksatt.
  • I Trøndelag har Rissa og Leksvik allerede vedtatt sammenslåing.
  • Kilde: regjeringen.no
På forsiden nå