100 millioner «ingen» trøndere vil ha

Klima- og miljødepartementet har satt av 100 millioner til prosjekt som reduserer klimagassutslipp. Men ingen kommuner i Midt-Norge har hittil søkt om penger.

Ikke imponert: Utslippet av klimagasser i Norge i fjor er beregnet til å ligge på rundt 54 millioner tonn. Besparelsen ved elbilbruken er derfor under disse forutsetningene om lag 0,12 prosent, skriver kronikkforatteren.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

- Søknadsfristen er ikke før 23. juni, så det er naturlig at mange kommuner vil bruke den tiden de har til rådighet på søknaden. Det er en menneskelig egenskap å vente helt til siste liten, sier en ubekymret klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) på telefon fra London.

I april lanserte Klima- og miljødepartementet en ordning der kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser.

Det er satt av 100 millioner til denne ordningen i 2016.

LES OGSÅ: Støren barneskole kåret til Årets klimaskole

Ingen søknader fra Midt-Norge

Én uke før fristen er det kommet i overkant av 30 søknader.

- Nå kommer det inn søknader hver dag. Så langt så nærmer vi oss 40 innsendte søknader, men vi regner med å få mange flere, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Ida Bjørkum.

Hun forteller at det søkes om penger til alt fra klimavennlig arealplanlegging, transport og avfall til ladestasjoner for elbiler.

LES OGSÅ: Dette tørkestativet vil sikre at ett tonn mekekartonger blir resirkulert

Søknadene kommer fra kommuner geografisk spredt over hele Norge, bare ikke fra Midt-Norge.

- Sist jeg sjekket var det ingen søknader fra Midt-Norge. Men det har vært en kort søknadsfrist, og mange vil nok bruke den tiden de kan, sier Bjørkum.

Hvor mange av de 100 millioner kronene som kommer til å bli delt ut vites foreløpig ikke.

- Det vil være avhengig av søknadene. Vi har ikke et mål om at alt skal ut, og det skal også være en ny søknadsrunde til høsten, sier hun.

LES OGSÅ:  Er du klar for å endre dine reisevaner?

LES OGSÅ: Skåltalene, festtalene, de pompøse ordene, det mangler verken på biff eller dyr champagne i miljøsaken

Ingen bekymret minister

- Jeg er ikke bekymret for at det har kommet inn få søknader. Vi får se hva som blir resultatet når fristen går ut. Jeg regner med det kommer inn flere søknader den siste uken, sier Vidar Helgesen.

- Er du sikker på at alle landets kommuner vet om ordningen?

- Vi hadde en markering da vi presenterte ordningen. Både Ntb og Kommunal rapport var til stede, i tillegg har vi lansert ordningen på andre vis. Kommunene har ingen unnskyldning for å ikke ha fått det med seg, sier klima- og miljøministeren.

Stortinget legger opp til at ordningen skal vare i minst fem år, med nye midler hvert år.

Prosjektene som får støtte skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet, der årlig klimautslipp målt i CO2-ekvivalenter per innbygger er under to tonn, mot dagens ti tonn.

Miljøhensyn: Verdens matproduksjon må bli mer bærekraftig for å mette en økende befolkning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 
        
            (Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen)

Miljøhensyn: Verdens matproduksjon må bli mer bærekraftig for å mette en økende befolkning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.  Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen

På forsiden nå