D-dag for kommunesammenslåing:

Statlig gulrot til kommuner som slår seg sammen

Kommunene i Orkdalsregionen får inntil fem millioner kroner ekstra i tilskudd fra staten dersom de slår seg sammen.

Aktivisten: Anne Hafsmo fra Snillfjord håper på Orkladal kommune. Hun har samlet inn underskrifter til innbyggerinitiativet «Hele eller deler av Snillfjord til Orkdal». 

Saken oppdateres.

Totalt har kommunaldepartementet satt av 50 millioner kroner i 2016, og 100 millioner kroner neste år til infrastrukturtiltak i de nye kommunene som oppstår etter ei sammenslåing. Kommunene i en nye Orkladal kommune får fem millioner av dette i «tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen».

LES OGSÅ: Fremdeles i det blå hvordan Orkdalsregionen vil se ut

Felles datasystem

- Dette er et engangstilskudd som først og fremst skal gå til felles datasystem i den nye kommunen, sier ordfører Oddbjørn Bang i Orkdal kommune.

Rådmann Ingvill Kvernmo i Orkdal sier kommunene søkte om 7,5 millioner kroner. Fem millioner skulle gå til digitalisering av arkiv. 2,5 millioner skulle gå til digitalt komferanseutstyr slik at folk kan sitte i rådhuset i meldal for eksempel og snakke med en saksbehandler på Orkanger.

- Orkladal blir trolig en betydelig sammenslåing og en av de største i landet. Vi syns derfor det er rimelig at vi får en god andel av det statlige tilskuddet på 50 millioner kroner, sier den ferske orkdalsrådmannen som bare har hatt jobben fra 1. juni.

De fem millionene kommer i tillegg til andre tilskudd til kommuner som slår seg sammen, blant annet en reformstøtte, anslagsvis på mellom 50 og 60 millioner kroner, ifølge fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

LES OGSÅ: Melhus og Skaun sa nei til kommunesammenslåing

Torsdag er d-dag

Torsdag blir det avgjort hvordan en ny kommune rundt Orkdal blir. Onsdag vedtok kommunestyret i Agdenes sammenslåing med andre kommuner i Orkdalsregionen. Torsdag er det kommunestyremøter i Snillfjord og Meldal som tar stilling til kommunesammenslåing. Resultatet kan bli en kommune med vel 18 000 innbyggere. Også Skaun og nordmørskommunen Rindal har vært med i diskusjonene om en ny Orkladal kommune, men har sagt nei.

LES OGSÅ: Snillfjord kan bli delt som en pizza

Region i vekst

I en felles utredning om kommunestruktur heter det at kommunene har et godt utgangspunkt fordi det er et stort vekstpotensial i regionen. De er også enige i at Orkanger er et opplagt regionsenter og dermed et naturlig kommunesenter. I avtalen står det også at det er et gjensidig vekstpotensial mellom regionen og regionsenteret. Det vil si at utvikling av flere tilbud og attraksjoner i Orkanger vil øke bolysten i omlandet samtidig som vekst og utvikling i omlandet vil øke muligheten for vekst i Orkanger som by. Kommunene har også tradisjoner for samarbeid.

Dersom torsdagens kommunestyremøter vedtar sammenslåing, blir nye Orkladal kommune den største kommuneendringen i Trøndelag i denne omgang. Ingen andre steder i Trøndelag slår fire kommuner seg sammen. De fire kommunene er enige om at kommunesenteret blir på Orkanger og kommunenavnet blir Orkladal. Kommunevåpen og ordførerkjede er derimot ikke bestemt.

Innbyggertall i de fire kommune per 1. kvartal 2016:

Orkdal: 11779

Meldal: 3954

Agdenes: 1733

Snillfjord: 978

LES OGSÅ: 30 trønderske kommuner har under 5000 innbyggere

Orkdalsordfører Oddbjørn Bang (Sp) sier de fem millionene skal gå til digitalisering. 

Orkdalsordfører Oddbjørn Bang (Sp) sier de fem millionene skal gå til digitalisering. 

Rådmann Ingvill Kvernmo i Orkdal: - Orkadal blir trolig en betydelig sammenslåing og en av de største i landet. Vi syns derfor det er rimelig at vi får en god andel av det statlige tilskuddet på 50 millioner kroner.  

Rådmann Ingvill Kvernmo i Orkdal: - Orkadal blir trolig en betydelig sammenslåing og en av de største i landet. Vi syns derfor det er rimelig at vi får en god andel av det statlige tilskuddet på 50 millioner kroner.  

Bestemmer seg i dag: I Snillfjord skal kommunestyret torsdag vedta sammenslåing og trolig også deling av kommunen. En del av Snillfjord ender trolig i Orkladal. Her er ordfører John Lernes (Ap). 
    
      (Foto: jens petter søraa)

Bestemmer seg i dag: I Snillfjord skal kommunestyret torsdag vedta sammenslåing og trolig også deling av kommunen. En del av Snillfjord ender trolig i Orkladal. Her er ordfører John Lernes (Ap).  Foto: jens petter søraa

Kommunereformen
 • Regjeringen har tatt initiativ til kommunereformen og ba høsten 2014 alle landets kommuner om å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.
 • Større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet er regjeringens mål med reformen.
 • Innen 1. juli 2016 skal kommunene fatte vedtak om de ønsker å fortsette alene eller hvem de vil slå seg sammen med.
 • I juni 2017 skal Stortinget behandle proposisjon om ny kommunestruktur
 • Regjeringen legger opp til eventuelt ekstraordinært valg til nye kommunestyrer i forbindelse med stortingsvalget i 2017.
 • Nasjonale vedtak om kommunesammenslåing skal være gjort innen 1. januar 2018.
 • I januar 2020 skal kommunereformen være gjennomført og kommunesammenslåingene iverksatt.
 • I Trøndelag har Rissa og Leksvik allerede vedtatt sammenslåing.
 • Kilde: regjeringen.no
På forsiden nå