Rassikrer fylkesvei 723 i Åfjord

Takket være vindkraftutbyggingen på Harbakfjellet i Stoksund og Kvendalsfjellet i Åfjord har regjeringen forskuttert 150 millioner kroner til å sikre den rasutsatte fylkesvei 723 i Åfjord.

Utfordrende: Fylkesvei 723 Paulen - Ryssdalen skal rassikres. I vinterhalvåret kan Ryssdalen på veien mot Stoksund i Åfjord være en prøvelse å kjøre. Lengst utes skimtes Linesøya til venstre, mens Flesafjorden og storhavet kan ses helt i bakgrunnen. I forgrunnen ligger Ryssdalsvatnet, som veien skiller fra Sørholet i fjordarmen Paulen. 

Saken oppdateres.

I statens skredsikringsplan for årene 2016 – 2019 var veien rangert som nummer fem i Midt-Norge.

Det ville tatt mange år før arbeidene med å rassikre veistrekningen kunne vært realisert. Fosenvegene AS har satt i gang planlegging av rassikringsprosjektet fylkesvei 723 Paulen – Ryssdalen.

Fylkestings- og lokalpolitiker Gunnar Singsaas (Frp) sier fylkespartiet har jobbet systematisk med denne saken en god stund. Den er blitt løftet frem i flere innlegg på landsmøtet i Frp. Og veien ble besiktiget av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i fjor.

LES OGSÅ: Bjugn frir til Åfjord og Roan

- Vi søkte om forskuttering av 240 millioner kroner og skulle selvsagt ha sett at vi fikk enda mer penger, men 150 millioner kroner er mye og en god begynnelse, sier Singsaas.

Kan spare penger

Nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Guro Angell Gimse (H), sier at på grunn av synergiene med Fosenvindprosjektet antas det at prosjektet kan gjøres noe billigere enn antatt. – Skal departementet rettferdiggjøre overfor de fire andre prosjektene i Midt-Norge som var prioritert foran, må det kunne vises til betydelige innsparinger og synergier, sier Angell Gimse.

Henrik Kierulf, gruppeleder for Høyre i Sør-Trøndelag fylkeskommune, skryter av regjeringen, som han mener viser evne og vilje til å tenke nytt for å oppnå best mulig samfunnsnytte med knappe offentlige midler. – Prosjektet involverer ulike offentlige budsjetter og ulike organisasjonsnviå, noe som tidligere har vist seg ikke å kunne samordnes, sier Kierulf.

LES OGSÅ: Her fikk de ansatte nesten en månedlønn i bonus

Bedre fremkommelighet

Singsaas legger til at både Statkraft og innbyggerne i Stokksund i Åfjord nyter godt av at trafikksikkerheten og fremkommeligheten blir bedre. Statkrafts kostnader med å realisere vindkraftutbyggingen i Åfjord vil reduseres vesentlig. Statkraft trenger nå bare ett logistikkpunkt for ilandføring, som legges til Monstad. Dette kan nå betjene Harbakfjellet, Kvendalsfjellet, Storheia og til og med deler av Roan. Tilførselsveien til Kvendalsfjellet kortes med fire km.

En krapp sving ved Lundfjorden skal utbedres, Lundfjord bru, forbedringer i krysset fylkesvei 723 / fylkesvei 32 og andre mindre utbedringstiltak på begge fylkesveiene er alle resultat av forskuddsbevilgningen på 150 millioner kroner. Overskuddsmasse fra tunnelarbeidene på fylkesvei 723 vil kunne brukes til adkomstveiene til vindkraftverkene.

LES OGSÅ: Klart for  ny kraftledning på Fosen og i Snillfjord

Nye veier og E6

Gruppeleder for Frp i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Anita Gilde, viser til at Trøndelag har fått to store prosjekter på E6 gjennom selskapet Nye veier. Posten til rassikring av fylkesveier har økt med 20 prosent, fra 550 millioner kroner i 2013 til 671 millioner i år. Gilde er fornøyd med regjeringens satsing på veibygging.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen besøker rassted i Vaksdal

Singsaas sier det gjør en ydmyk at man faktisk har fått til forskutteringen på 150 millioner. Man skal ikke lenger enn til Roan for å se neste prosjekt med et skrikende behov for penger til rassikring. Fylkesvei 14 er ett eksempel på en vei som også skulle hatt tilsvarende utbedring, men som skal kjempe om de samme rammene. Han oppfordrer til en tverrpolitisk dugnad for å øke rammene for skredsikring av fylkesveier enda høyere i fremtidige budsjetter.

LES OGSÅ: Villere og våtere vær

Positivt: Gunnar Singsaas (Frp) sier at både Statkraft og folk i Stokksund vil nyte godt av at trafikksikkerheten og fremkommeligheten blir bedre, når fylkesvei 723 skal sikres mot ras. Statkrafts kostnader med å realisere vindkraftutbyggingen i Åfjord vil reduseres vesentlig. 

Positivt: Gunnar Singsaas (Frp) sier at både Statkraft og folk i Stokksund vil nyte godt av at trafikksikkerheten og fremkommeligheten blir bedre, når fylkesvei 723 skal sikres mot ras. Statkrafts kostnader med å realisere vindkraftutbyggingen i Åfjord vil reduseres vesentlig. 

Sparer penger: Nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Guro Angell Gimse (H), sier at på grunn av synergiene med Fosenvindprosjektet antas det at prosjektet med rassikring kan gjøres noe billigere enn antatt. 

Sparer penger: Nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Guro Angell Gimse (H), sier at på grunn av synergiene med Fosenvindprosjektet antas det at prosjektet med rassikring kan gjøres noe billigere enn antatt. 

På forsiden nå