2000 færre pasienter på venteliste i Midt-Norge

Helse Midt-Norge best i landet på kort ventetid og få fristbrudd

Helse Midt-Norge er best av helseregionene i landet for ventetid og fristbrudd.

Best. Helse Midt-Norge er best i landet for ventetid og fristbrudd  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

- Forklaringen er målrettet arbeid og faglig samarbeid mellom helseforetakene våre. Det kommer pasientene til gode. Positive tall fra i sommer gir også et godt utgangspunkt for resten av året, sier administrerende direktør  Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge.

Ved utgangen av juli var det 23.722 pasienter på venteliste i helseregion Midt-Norge. Det er over 2000 færre enn på samme tid i fjor.

"Alle helseforetak i Midt-Norge kan vise til svært gode tall for utvikling i ventetid og fristbrudd i sommer", skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding.

Nivået for både gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter og antall pasienter på venteliste ligger betydelig under tallene fra samme tidsrom fjor.

Normalt går ventetiden noe opp i løpet av juni og juli.

LES OGSÅ: Helse Midt-Norge frifunnet i omstridt sykehussak

LES OGSÅ: Helse Midt-Norge spydspiss for ny journalløsning

LES OGSÅ: - Helse Midt–kjører St. Olav steinhardt nå (PLUSS)

49 dagers ventetid

Ved utgangen av juli var gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter 49 dager, mot 60 dager på samme tid i fjor.

Kravet til gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager. "Alle helseforetak i Midt-Norge innfrir dette", skriver Helse Midt-Norge.

Ventetiden for pasientene som står på venteliste var ved utgangen av juli 58 dager mot 77 dager på samme tidspunkt i fjor.

LES OGSÅ: Jakter i stor mengde nye genetiske data

LES OGSÅ: Stadig lengre ventetid for barn som trenger BUP

LES OGSÅ: Avslører omfattende bonusordninger under byggingen av St. Olav

Antall fristbrudd ned fra 419 til 149

Også når det gjelder fristbrudd viser tallene fra de to sommermånedene en svært gunstig utvikling for alle helseforetak i regionen, påpeker Helse Midt-Norge.

For juni og juli samlet, var det 149 pasienter som fikk behandling etter at fristen var utløpt. I fjor var tilsvarende tall 419.

Av de pasientene som sto på venteliste ved utgangen av juli var 85 registrert med fristbrudd. I fjor var tallet 269.


På forsiden nå