Nytt tilfelle av skrantesyke påvist i rein

En ny rein i Nordfjella er smittet av den dødelige hjernesykdommen skrantesyke. Så langt har fem dyr testet positivt på sykdommen.

Saken oppdateres.

Veterinærinstituttet hadde inntil søndag testet hjerneprøver fra 559 villrein og 956 hjort og elg for skrantesyke. Så langt er det påvist sykdommen hos fem dyr: Tre villrein i Nordfjella og to elger i Selbu, skriver Nationen.

Av 257 testede rein i Nordfjella har 3 vært smittet eller syke av skrantesyken, eller Chronic Wasting Disease (CWD).

– Forekomsten vet vi kan være så lav om 0,5 til 1 prosent. Vi vet at det er en smittsom sykdom, som vi ikke vet når kom inn i landet, sier Jorunn Jarp, avdelingsdirektør for helseovervåking i Veterinærinstituttet.

Reintestingen er konsentrert om Hardangervidda, Nordfjella og Forollhogna villreinområder. Hjort- og elgtestingen har først og fremst foregått i hjortekommuner i Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Til uken åpner elgjakta i det meste av Norge, og anslagsvis 15.000 dyr fra 50 kommuner skal testes i løpet av 8 dager. I tillegg skal vilt som slaktes ved viltslakterier testes for sykdommen.

– Vi har godt håp om at vi skal få unna prøvene og opprettholde servicen, sier Jarp.

Skrantesyken er dødelig for dyr, men det er ikke rapportert om at sykdommen kan smitte til mennesker.

På forsiden nå