- Dette er et forslag om tvang

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) slår fast at Fylkesmannens råd er i strid med stortingsflertallet.

- Dette er forslag om tvang: Det sier stortingsrepresentant Heidi Greini (Sp). 

Saken oppdateres.

- Dette betyr at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag går inn for tvangssammenslåinger, sier Heidi Greni etter å ha hørt fylkesmann Brit Skjelbred legge fram elleve forslag til kommunesammenslåing. Det kommer i tillegg til de sammenslåingene kommunene allerede er blitt enige om.

Se forslagene fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag her.

- Dette er ikke frivillig

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag går altfor langt, fortsetter Greni som mener at rådene ikke er i tråd med det Stortinget har sagt. Greni mener stortingsflertallet har sagt at kommunesammenslåing skal være frivillig og at det bare skal brukes tvang dersom en kommune blir liggende midt mellom to som slår seg sammen.

- Stortingsflertallet vil respektere det lokale selvstyret, sier Greni. Hun oppfatter det som at Skjelbred kommer med mange forslag til kommunesammenslåing som innebærer at Stortinget må gjøre tvangsvedtak for kommuner som ikke vil.

I Nord-Trøndelag foreslår fylkesmann Inge Ryan tre nye kommuner

- Vil ha omkamp

- Dette er på tvers av lokaldemokratiet. Frøya og Holtålen har sagt nei til å slå seg sammen med andre kommuner. Likevel kommer fylkesmannen med forslag om det. Det blir nå lagt opp til omkamper i mange kommuner. Det er ubeskrivelig, sier stortingsrepresentanten for Senterpartiet.

På forsiden nå