Først i verden med testområde for ubemannede fartøyer

NTNU, Marintek og flere høyteknologiselskaper har inngått avtale med sjøfartsmyndighetene om å gjøre Trondheimsfjorden til testområde for førerløse skip.

Vikeplikt fra høyre. Båt nummer 1 er et ubemannet fartøy på vei mot venstre. Båt nummer 2 er også ubemannet og kommer på kollisjonskurs med nummer 1. Det autonome systemet på båt 2 oppfatter situasjonen og sørger for at båten viker og passerer bak båt 1, slik vikeplikten tilsier. Video: NTNU

Saken oppdateres.

Trondheimsfjorden er oversiktlig, har relativt lite trafikk og de involverte mener det er begrenset fare for konflikt med annen skipsfart.

NTNU og Marintek har store maritime kunnskapsmiljøer med lange tradisjoner og store planer for Ocean Space Centre. Et testområde på fjorden er en naturlig videreutvikling, mener disse miljøene.

Trondheim havn er med

Høyteknologiselskapene Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime og Maritime Robotics samarbeider med NTNU og Marintek om testområdet. Trondheim Havn er også med. I dag skrev partene under avtalen sammen med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket.

Her underskrives kontrakten som fører til at Trondheimsfjorden blir testområde for førerløse skip. Til venstre sjøfartsdirektør Olav Akselsen, Arvid Dimmen, Kystverket, Einar Hjorthol, Trondheim Havn, Johan Hustad, NTNU og Vegard Evjen Hovstein, Maritime Robotics.   Foto: Aleksander Myklebust

 

LES OGSÅ: Uber med testlansering av førerløse biler

Selskapet Maritime Robotics har i flere år drevet med utprøving av ubemannede mindre båter i Trondheimsfjorden. Når fjorden nå formelt blir et testområde, er det forventet at aktiviteten vil ta seg kraftig opp og at flere større aktører vil melde seg. De som står bak mener etableringen kan bety verdifulle ringvirkninger for industri og forskning.

Testområdet vil være tilgjengelig for alle, også utenlandske aktører, som har behov for å gjennomføre prøver i forbindelse med autonome fartøy – så lenge man forholder seg til Kystverkets retningslinjer.

Revolusjonere skipsfarten

Det er ventet at førerløse skip blir en revolusjon innen skipsfarten. Mindre utslipp, lavere driftskostnader og bedre sikkerhet er noen av forventningene. Utviklingen av ny kunnskap og teknologi kan også forbedre sikkerheten på eksisterende skip. Partnerne bak «fjordlaboratoriet» mener at Norge nå får anledning til å være først i utviklingen av ny kunnskap og nye løsninger som vil prege skipsbyggingen i hele verden fremover.

LES OGSÅ: Vil ha toppindustrisenter til Trondheim

Spydspiss

NTNU og næringen har over tid satset på utvikling av Smart Ships, førerløse fartøyer. Amos-senteret (Centre for Autonomous Marine Operations and Systems) ved NTNU er en spydpiss innen førerløse, autonome, fartøyer. Amos hører med blant Forskningsrådets utvalgte miljøer som har status som Senter for fremragende forskning.

LES OGSÅ: Sintef forsker: - Om fem til ti år kan vi få ubemannede skip på Trondheimsfjorden

På forsiden nå