Midt-Norge i dag:

Hevder gjennombrudd i lakseluskampen

Lakselus kan bli eliminert i lukkede oppdrett i sjøen, mener Veterinærinstituttet.

Hver dag får du små og store nyheter fra lokalavisene i Midt-Norge i dag.  

Saken oppdateres.

De siste tre årene har forskere ved Veterinærinstituttet jobbet med en feltstudie som sammenligner lusetall, dødelighet og vekst for laks i lukkede og åpne merder. Resultatet viser positive resultater for havbruksnæringen, skriver NRK.

I studien brukte de en metode som tok vannet inn fra 25 meters dyp, for å unngå lakselusa. Det førte til at den ble borte.

- Normalt sett drives fiskeoppdrett i åpne notposer som flyter i sjøen. Der er det fri flyt av vann, inn og ut av systemet. Lakselusen befinner seg stort sett i de øverste meterne i vannsøylen, så derfor har vi sett på hva som skjer når man lukker notposen, sier Eirik Biering, leder ved Veterinærinstituttets seksjon for miljø og smittetiltak i Trondheim til NRK.

Arbeidet har foregått på fire ulike sjølokaliteter i Brønnøy og Bindal i Nordland, og har hatt som hovedmål å dokumentere fiskehelse- og velferd ved bruk av lukket merdteknologi.

- For første gang er dette vitenskapelig dokumentert, og det er avgjørende å finne en løsning på luseproblemet dersom havbruksnæringen skal utvikle seg videre og vokse slik de har et ønske om, sier Biering til NRK.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå