Vardetenning for landforsvaret

Langtidsplanen for Forsvaret får det til å renne over for forsvarsvenner over hele landet. I Trøndelag var det vardetenning 14 steder fredag kveld.

Vardebrenning på Forbordsfjellet i Stjørdal kommune fredag kveld. 

Saken oppdateres.

–Det er veldig tydelig at vi nå har en sikkerhetssituasjon som endrer seg fortere enn Forsvaret greier å reskalere. Derfor er klokt å ha et landforsvar i beredskap. Vi ser økt aktivitet rundt oss, det er mange utrygge tegn i hverdagen. I Frankrike ser vi til og med at soldater blir kalt ut i gatene for å bistå politiet.

Det sier Ragnar Eggen. Han er reservebefal i Hæren, «utgått på dato», og tjenestegjorde sist i 1993.

Vardebrenning på Våttåkammen i Trondheim fredag kveld. 

 

Frustrasjon over kutt

Fredag kveld tok han turen på Våttåkammen i Trondheim for å markere sin motstand mot regjeringens langtidsplan for Forsvaret som ble lagt frem 17. juni i år. I Trøndelag ble det også tent varder på Jøa i Fosnes, Vottvika på Leka, Bjørgan gård i Leksvik, Finnskartoppen i Meråker, Verveneset i Namdalseid, Hegra i Stjørdal, Hestgrovheia i Agdenes og Rekstad i Skaun. Til sammen blir saken markert på 126 varder rundt om i hele landet. Over 20 000 deltagere har meldt seg på landsbasis.

- Vi så flere av de andre vardene også fra vårt utsiktspunkt på Våttåkammen, forteller Eggen etter at seansen var avsluttet.

- Det kom litt forsvarshistorie fra det ene og det andre holdet. Det var en blanding folk reservebefal, fast ansatte og HV-ungdom som kom. Vi var litt over 30 stykker, sier Eggen.

«Vardebrennerne står samlet bak kravet mot regjeringens forslag om å redusere Heimevernet ytterligere og å fortsette utredningen av landmakten istedenfor å styrke den umiddelbart», skrev sikkerhetspolitisk rådgiver Espen Steiro SR i en kronikk i Adresseavisen.

Vardebrenning på Bjørgan gård i Vanvikan, Leksvik kommune  Foto: Anne Kristin Wanvik

 

–Hva er grunnen til at du engasjerer deg?

–Det er sammensatte grunner. Men jeg blir frustrert av å se stadige kutt i Forsvaret og lite penger til øving De har kuttet hæren inn til beinet, det er bare en brigade igjen. Det er en kortsiktig strategi, for landforsvaret trenger en viss til stedeværelse. Det handler ikke om at vi ønsker å flytte penger fra planlagte innkjøp av fly og skip, men mer om å øke rammene generelt. En kan ikke kutte ned før en har andre gode alternativer oppe å stå, sier Eggen.

Han snakker om Heimevernet som teller 42 000 i dag og som skal ned til 35 000, og innsatsstyrkene som er på 5000 per i dag, og skal ned til 3000.

Vardebrenning i Våttvika i Leka kommune. Bjørn Arne Laugen tenner. På bildet er også Lars Erik Holand og Vivian Laugen, delvis skjult. I bakgrunnen kan du skimte Torghatten, med varde på toppen.  Foto: Ole Kristian Holand

 

Varde på Våttåhaugen i Leksvik. 

 

Tverrpolitisk

– Hva blir konsekvensene om dette blir gjennomført?

–Landforsvaret og beredskapen blir enda svakere, det blir færre steder en greier å rykke ut. En drar bort ressurser og sitter igjen med veldig lite. Sikkerhetssituasjonen forandre seg fortere enn det man klarer å bygge opp igjen – det er tyngre å bygge opp en å rive ned, sier han.

Har du tro på at aksjonen hjelper?

–Vi får gitt beskjed til politikere på alle hold, dette er en tverrpolitisk markering. Forsvaret har vært nedpriort i mange år, og frustrasjonen er stor der ute blant vanlige folk, sier Eggen.

Vardebrenning i Surnadal på Hjelmen 978 meter over havet. Her med Marius Snekvik, Stian Bævre Brauten, Lars Lillegard og Henrik Blekken. 

 
På forsiden nå