Statsbudsjettet 2017:

Nå vil regjeringen ordne E6 i Soknedal

Etter mange år med tautrekking, legger regjeringen opp til at gravemaskinene neste år kan ta fatt på ny E6 mellom Vindåsliene-Korporals bru.

Nå kan det bli ny E6 i Soknedal. 

Saken oppdateres.

Det kommer frem når statsbudsjettet for neste år blir lagt frem torsdag formiddag. I budsjettet foreslås det 20 millioner kroner til anleggsstart på strekningen E6 Vindåsliene-Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune.

LES OGSÅ: Klargjør for bygging på ulykkesutsatt strekning

Det er lagt inn et ørlite forbehold om at Stortinget slutter seg til en delvis bompengefinansiering av prosjektet, noe det er lokal og regional tilslutning til.

Regjeringspartienes lokale stortingsrepresentanter legger ikke skjul på at de er lettet over å få dette prosjektet ut av startblokken.

- Vindåsliene-Korporalsbrua er svært viktig for å få til en sømløs transportrute gjennom Trøndelag. Nå håper vi bompengespørsmålet blir løst så raskt som mulig, sier Torhild Aarbergsbotten (H) og Sivert Bjørnstad (Frp).

LES OGSÅ: Bil havnet 70 meter fra veien Soknedal

Ny løsning

Oppstarten har lenge vært forsinket av et lokalt ønske om tunnel istedenfor utbedring av eksisterende trasé, som opprinnelig planlagt. Det har ført til nesten doblede kostnader – og nye runde med planlegging og kvalitetssikring av prosjektet.

Aarbergsbotten og Bjørnstad har likevel tro på at utsettelsene ikke har vært forgjeves.

- Løsningen som nå velges blir langt bedre enn den som opprinnelig var planlagt, og som vi har stor tro for at det er verdt å vente på, sier Aarbergsbotten og Bjørnstad.

Her finner du alle sakene om statsbudsjettet 2017

50 millioner til elektrifisering

Dagens statsbudsjett inneholder 50 millioner kroner til videre planlegging av elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i 2017.

Prosjektet er planlagt med sikte på mulig byggestart i 2017–2018 med sikte på åpning i 2022–2023.

Dette vil gi sammenhengene elektrisk jernbane rundt Trondheim, til/fra utlandet over Storlien i Sverige, og som er tilkoblet eksisterende elektrisk jernbane sør for Trondheim.

Høyres Frank Jenssen er naturlig nok fornøyd.

- Elektrifisering er en del av satsingen på bedre togtilbud med flere avganger, raskere reisetid og lavere utslipp. Nå følger vi opp med planleggingsmidler. Vi vil ha flere reisende med tog, på Trønderbanen er det store muligheter til å øke trafikken betydelig. Derfor satser da også regjeringen stort på investeringer i jernbanen, sier Jenssen.

Vi følger statsbudsjettet gjennom dagen. Nedenfor kan du se direkteoppdateringer. Artikkelen fortsetter nedenfor.


 
På forsiden nå