- Går det an å skrive slike ting?

Reindriftssamer skremt av plakat der det trues med å avlive rein.

Leder Unni Fjellheim i Gåebrien sijte håper det går an roe ned konfliktnivået som hun mener har toppet seg med den truende plakaten.   Foto: Privat/Geir Tønset

Saken oppdateres.

Plakaten dukket nylig opp på et gjerde som skal hindre rein i å komme inn på dyrka mark i Almås i Midtre-Gauldal. Innholdet i teksten er rettet mot Riast-Hylling reinbeitedistrikt og det trues blant annet med å avlive reinsdyr som måtte havne på feil side av gjerdet.

På plakaten står det:

Vedlikehold av gjerdet som skal utføres av Riast/Hylling reinbeitedistrikt skal gjøres fra utsiden av inngjerdingen.

Ved manglende vedlikehold i henhold til kontrakt som fører til at reinen kommer inn på dyrkamarka

Det vil da bli gitt et 6 timers varsel i samråd med offentlige myndigheter.

Er ikke reinen fjernet innen gitt tidsfrist vil avlivning settes i gang.

Selvtekt

- Går det an å skrive slike ting? Har de tenkt på selvtekt, sier reineier og leder i Gåebrien sijte (Riast-Hylling reinbeitedistrikt), Unni Fjellheim.

Hun forteller at gjerdet ble satt opp i samarbeid med grunneierne som et konfliktforebyggende tiltak. Plakaten som er satt opp mener hun vil gjøre samarbeidet vanskeligere.

- Det virker som en beskjed om at vi reineiere skal holde oss unna. Dette føyer seg inn i en rekke av historiske hendelser der vi blir herset med, skiltet taler jo for seg selv, mener Fjellheim.

Frustrert gårdbruker

- Plakaten blir hengende, sier gårdbruker Magne Liabø.

Han innrømmer at det er han som har skrevet og skrudd den fast på reingjerdet.

- Da gjerdet ble satt opp var det med premisser om at det skal vedlikeholdes av reinbeitedistriktet. Dette har ikke blitt gjort på en tilfredsstillende måte, sier Liabø.

Ifølge gårdbrukeren har store mengder rein flere ganger ødelagt dyrka marka hans. Dette har ført til mye ekstraarbeid og utgifter.

- Det gikk så langt at tre av oss grunneiere anmeldte reinbeitedistriktet for manglende vedlikehold av gjerdet. Saken ble imidlertid henlagt. Når det offentlige ikke bryr seg om at noen ødelegger grunnen min er det klart jeg blir frustrert. Derfor bestemte jeg meg for å lage denne plakaten, forklarer Liabø.

Lang konflikt

Selv synes han ikke han går for langt når han truer med å avlive rein som kommer inn på eiendommen.

- Jeg synes jeg kan true med å skyte reinen, når den kan ødelegge innmarka mi uten at det får noen følger.

- Men du har ikke klarert dette med noen offentlig myndighet?

- Nei, det har jeg ikke.

- Hvordan vil du beskrive dialogen med reineierne i denne saken?

- Dette er en konflikt som har vart i over en generasjon. Vi har hatt flere møter, men det har aldri endt med enighet. Nå ser jeg ingen vits i å prøve å kommunisere noe mer med dem, sier Liabø.

- Bare sprøyt

Reindriftsdirektør Helge Hansen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sett plakaten og er ikke spesielt imponert.

- Det som står der er bare sprøyt. Det virker som en slags gapestokkmetode som vi ikke på noen måte kan gå god for, sier Hansen.

Han bekrefter at det ble gitt tilskudd til byggingen av gjerdet og at det ble laget en avtale mellom reineiere og gårdbrukerne i området. Reinbeitedistriktet skulle stå for vedlikeholdet. Det ble også foreslått at det skulle settes opp informasjonsplakater på gjerdet.

- Da tenkte vi på informasjonsplakater slik at jegere og andre skulle vite hvordan de skulle forholde seg til gjerdet. Da vi var på befaring med partene i fjor var stemningen relativt god. Plakaten som nå er kommet opp kan tyde på at noen likevel føler seg maktesløse på en eller annen måte, tror Hansen.

Reindriftsdirektøren påpeker at dette er to legale næringer som jobber side om side og som bør kunne samarbeide.

- Jeg savner den gode viljen til å prate sammen. Jeg vil oppfordre den som har satt den opp om å ta den ned, sier Hansen.

På forsiden nå