- Laksen var delvis oppspist av lus

Mattilsynet varsler redusert lakseproduksjon ved tre anlegg i Frøya. Årsaken er lakselus.

Fjølværet: Dette anlegget må redusere mengden fisk med 60 prosent de neste to årene. Årsaken er lakselus.   Foto: Håvard Haugseth jensen

Saken oppdateres.

Mattilsynet oppdaget laks, delvis oppspist av lus og død fisk som ble liggende og råtne i merdene.

- Dette er svært alvorlig. De har hatt lakselus skyhøyt over det tillatte, noe som har ført til store velferdsproblemer for fisken, sier Ivar Eiken, avdelingssjef for avdeling Trondheim og omegn.

- Fisken hadde store sårskader og var delvis oppspist av lus.

LES OGSÅ: Salmar har tjent 50 millioner kroner i uka i år

Fjølværet og Langskjæra

Oppdrettsanleggene det gjelder er Fjølværet og Langskjæra og Langskjæra II. Det første drives av Måsøval fiskeoppdrett mens Lerøy Midt driver Langskjæra.

Begge har fått varsel om redusert grense for maksimalt tillatt biomasse (MTB) for to år og reduksjonen dekker den neste produksjonssyklusen på alle tre lokalitetene, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet. (Ekstern lenke)

På Fjølværet må fiskebestanden reduseres med 60 prosent og på Langskjæra og Langskjæra II er det snakk om en halvering den neste produksjonsperioden som starter med utsetting tidlig i 2017 og varer ut 2018.

- Bakgrunnen for varslene er omfattende angrep av lakselus som skadet et stort antall fisk i anleggene. I tillegg har det også vært svært høye lusetall på fisken i lokalitetene, forteller Ivar Eiken. Han mener tilsynet åpenbart viser at fiskeoppdretterne ikke har greid å håndtere problemet slik at de har blitt kvitt lakselusa.

Ekstraordinær situasjon

I Måsøval forteller daglig leder Asle Rønning at det oppsto det han kaller for en alvorlig situasjon på Fjølværet i uke 35 med en utvikling av lakselus som de tidligere ikke har erfart. Selskapet har etter pålegg fra Mattilsynet slaktet og destruert all fisken i lokaliteten og anlegget et nå tomt.

- Selv om situasjonen ved Fjølværet var svært krevende og ekstraordinær er dette ikke i tråd med hvordan vi ønsker å drive vår virksomhet, sier han.

LES OGSÅ: Lus og sykdom trekker ned resultatet

Manglende rutiner og beredskap

- Selskapene har ikke gode nok rutiner, beredskap eller internkontroll som ivareta hensynet til fiskevelferd med den produksjonen selskapene har hatt på lokalitetene. Av hensyn til fiskevelferden mener vi derfor at redusert produksjon er nødvendig i disse tilfellene, fortsetter han.

Eiken forteller også at særlig Fjølværet også har hatt store problemer med dødelighet på grunn av lakselus.

Død fisk ble liggende

- De har også hatt problemer med å bli kvitt den døde fisken. Død fisk skal tas opp og destrueres. Fisken skal ikke ligge i merdene og råtne slik det har skjedd her, sier han.

- Burde fiskeoppdretterne ha oppdaget dette selv?

- Ja, det burde de. Lakselusproblemet blir ikke så stort fra den ene dagen til den neste. Lakselusen kommer i løpet av noen uker. Så dette burde de ha oppdaget og gjort noe med, sier Ivar Eiken i Mattilsynet.

Greide ikke å rydde opp fort nok

Asle Rønning i Måsøval sier den ekstraordinære situasjonen med lakselus gjorde at de ikke hadde nok beredskapskapasitet.

- Vi har i hele perioden hatt normal intern kapasitet til å håndtere død fisk. Dette var en ekstraordinær situasjon som krevde at vi måtte bruke ekstern beredskapskapasitet. Vi fikk ikke slik kapasitet da vi trengte det og fikk en periode på noen dager der vi ikke fikk ryddet Fjølværet for død fisk på en tilfredsstillende måte.

- Hva lærer dere av dette?

- Selskapet vil gjøre det som er mulig for å unngå å havne i en lignede situasjon igjen. Det er litt tidlig nå og være konkret på en tiltaksplan. Vi vil styrke kapasiteten vår til behandling ytterligere og revidere våre beredskapsavtaler, sier Asle Rønning i oppdrettsselskapet Måsøval.

LES OGSÅ LEDEREN: Uforsvarlig å mangedoble produksjon av laks

Alvorlig: Det sier avdeligssjef i Mattilsynet, Ivar Eiken. 

Alvorlig: Det sier avdeligssjef i Mattilsynet, Ivar Eiken. 

Fakta: Midlertidig redusert oppdrettsproduksjon
  • Mattilsynet kan gi oppdrettere som har hatt langvarige eller alvorlige lakselusproblemer midlertidig redusert produksjon.
  • Målet med virkemiddelet er ikke å redusere produksjonen på lokaliteter, men å få aktørene til å tilpasse driften til forholdene.
  • Oppdrettere som får redusert produksjon kan øke den igjen når de har vist at de har kontroll og klarer å holde seg under lakselusgrensen og ivareta hensynet til fiskevelferd.
  • Oversikt over lokaliteter som har fått varsel eller endelig vedtak om redusert produksjon p.g.a. langvarige lakselusproblemer .
  • Kilde: Mattilsynet
På forsiden nå