- Bedre å legge oss ned enn å kvele oss med skjerpede forskrifter

Pelsdyroppdretter og Høyre-politiker Olav Martin Mellemsæther mener at regjeringa legger opp til en seigpining av pelsdyrnæringa.

Seigpining: - Umiddelbart tenker jeg at skjerpede krav er en billigere måte for myndighetene å utradere pelsdyrnæringa på. Hvis myndighetene skulle ha avviklet næringa og gitt næringa en erstatning, ville det ha kostet sju milliarder kroner, sier pelsdyroppdretter og Høyre-mann Olav Martin Mellemsæter. 

Saken oppdateres.

- Nå er regjeringa feige. De legger opp til en seigpining av næringa. De bør legge oss helt ned i stedet for å holde på med dette, sier Mellemsæter, som mener de som driver med mink ikke har ikke sjanse med å drive med de nye skjerpede forskriftene. For rev, som alle oppdretterne driver med i Oppdal, ser umiddelbart kravene isolert sett ut som levelige.

Kostbart å avvikle

- Men mister vi minknæringa, så reduseres forproduksjonen og da blir produksjonen dyrere. Dermed blir det vanskeligere for oss å drive. Jeg er skuffet, men dette er ikke uventet. Umiddelbart tenker jeg at dette er en billigere måte for myndighetene å utradere pelsdyrnæringa på. Hvis myndighetene skulle ha avviklet næringa og gitt næringa en erstatning, ville det ha kostet sju milliarder kroner, sier Mellemsæter.

Han er en av vel 20 oppdrettere som driver i næringa i Oppdal, kommunen som har flest pelsdyroppdrettere i landet. Næringa har om lag 100 årsverk i Oppdal.

- Det kan bli en spennende avstemning i Stortinget, hvis partene sprekker opp og ikke stemmer i blokk. Det er mange i Ap som vil ha næringa selv om de har et landsmøtevedtak på å avvikle næringa, sier Mellemsæter, som er gruppeleder for Høyre i Oppdal.

LES OGSÅ: Kostbart å avvikle

LES OGSÅ: Adresseavisen mener: Legg ned pelsdyrnæringa

Skjerpede krav

Regjeringa la fredag fram en melding til Stortinget om pelsdyrnæringa der det ble varslet en kraftig skjerping av kravene til dyreholdet. Det foreslås forbud mot hold av mink i grupper, og nye, strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og stell av dyr.

Eit flertall i pelsdyrutvalget tilrår en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa og foreslår flere tiltak, spesielt for å møte utfordringer til dyrevelferd.

- Regjeringen anbefaler at det fortsatt blir mulig å drive pelsdyroppdrett i Norge, men det er en forutsetning at dyrevelferden blir vesentlig bedret. Forslagene i meldinga ivaretar dette, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Dette er de viktigste tiltakene som blir varslet for å styrke dyrevelferden:

* Forbud mot hold av mink i grupper, dvs. forbud mot å holde to eller flere dyr av samme kjønn i samme bur.

* Skjerpede krav til avl og fôring for å motvirke feil beinstilling på rev, bruk av aktivitetsobjekt for å gi dyra et mer stimulerende miljø, tilpasset fôring, bruk av nakketang til fiksering av rev samt utforming av skjul til rev

* Det blir også nye dokumentasjonskrav i forhold til utvalg av avlsdyr, tilsyn med og stell av dyra, bruk av aktivitetsobjekt og tiltak for sosialisering av dyr. Også prioritering av offentlig tilsyn med dyrevelferd i pelsdyrnæringa og sikre effektiv håndheving og bruk av virkemiddel mot dem som bryt regelverket.

- Norge vil være i front internasjonalt når det gjelder dyrevelferd i pelsdyrnæringa, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

LES OGSÅ: Dette møtte Mattilsynet under inspeksjon

LES OGSÅ: Landbruksministeren reagerer: - Dette er grusomme bilder

- Mulig å avvikle

Selv om verken flertallet i pelsdyrutvalget eller regjeringa foreslår å avvikle næringa, gir meldinga en vurdering av en eventuell styrt avvikling av pelsdyrnæringa gjennom et forbud mot norsk pelsdyroppdrett, slik Stortinget har bedt om. I meldinga konkluderes det med at det er fullt mulig, både juridisk og praktisk, å gjennomføre en styrt avvikling av norsk pelsdyrnæring gjennom et forbud mot pelsdyroppdrett. Dette vil føre til et økonomisk tap for oppdretterne og trolig også et samfunnsøkonomisk tap.

Om, og i hvilken grad, staten vil ha plikt til å erstatte tap for oppdretterne, avhenger blant annet av hvor lang tid som blir gitt for å avvikle virksomheten.

Norge er for øvrig den minste pelsprodusenten i Skandinavia. Finland er verdens største produsent av revepels. Danmark er verdens største produsent av minkpels og eksporter for 10-15 milliarder hvert år. Pelsprisene følger ofte oljeprisen - og har de siste to årene mer enn halvert seg prismessig.

Skuffet: Pelsdyroppdretter og Høyre-mann Olav Martin Mellemsæter er en av 100 som har sin inntekt fra pelsdyrnæringa. Oppdalingen er skuffet over pelsdyrutvalgets medling. 

Skuffet: Pelsdyroppdretter og Høyre-mann Olav Martin Mellemsæter er en av 100 som har sin inntekt fra pelsdyrnæringa. Oppdalingen er skuffet over pelsdyrutvalgets medling. 

På forsiden nå