Mattilsynet anmelder to oppdrettsselskap for brudd på dyrevelferdsloven

Mattilsynet har anmeldt oppdrettsselskapene Måsøval og Lerøy Midt til politiet for alvorlig manglende fiskevelferd. Laksen var nesten oppspist av lus.

Saken oppdateres.

Bildet viser en laks der lusa har beitet helt ned på hodebeinet på fisken ved Langskjæra ved Frøya. Oppdrettsanlegget er drevet av Lerøy Midt og er ett av to lokaliteter til Lerøy Midt der Mattilsynet har krevd redusert produksjon på grunn av dårlig fiskevelferd etter luseangrep.

Også på Måsøvals anlegg Fjølværet som også ligger rett nord for Frøya, var situasjonen den samme.

For to uker siden varslet Mattilsynet redusert lakseproduksjon ved de tre anleggene. Årsaken var det voldsomme angrepet av lakselus.

Anmeldt av miljøorganisasjoner

De to oppdrettsselskapene er allerede anmeldt av miljøorganisasjonene Norges Miljøvernforbund og Noah etter luseangrepene på oppdrettsanlegg ved Frøya. Fisken har vært utsatt for alvorlig dyremishandling, mener de. Nå anmelder også Mattilsynet de to selskapene.

LES OGSÅ: Om laks hadde pels

Omfattende angrep av lakselus

Mattilsynet skriver i sin pressemelding: «Bakgrunnen for varslene er omfattende angrep av lakselus som skadet et stort antall fisk i anleggene. Lokalitetene har hatt betydelig høye lusetall – fra 60 til 90 per fisk.» Det er bare tillatt med en halv lus for hver laks. Mattilsynet slår fast at laksen i anleggene fikk store skader etter omfattende luseangrep. Mattilsynets mener at dette viser at selskapene ikke har gode nok rutiner, beredskap eller internkontroll som ivaretar fiskevelferden på en god måte.

- Svært alvorlig

- Dette er av de mest alvorlige sakene vi har hatt i sammenhengen mellom lakselus og fiskevelferd, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen. – Det har vært en krevende laksesituasjon i regionen over tid, men andre selskap har likevel klart å håndtere situasjonen på en akseptabel måte. Disse selskapene skiller seg dessverre negativt ut, sier Knudtsen.

I pressemeldingen skriver Mattilsynet at anmeldelser er generelt unntatt offentlighet og videre kontakt må gå via politiet. Mattilsynet kommenterer ikke saker som er under etterforskning.

På forsiden nå