Ap-Sandvik kaller Frp-Bjørnstad og co. impotent

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) mener Sivert Bjørnstad (Frp) og resten av regjeringen ikke evner å prioritere Trøndelag.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) sa i Adresseavisen fredag at trøndelagsbenken er et skall uten mening. Det mener Ap er helt feil.   Foto: Faksimile Adresseavisen 18.november

Saken oppdateres.

- Nå sitter den mest impotente posisjonen som har sittet fra trøndelagsbenken i min tid som fylkesordfører. Hva har Sivert Bjørnstad og de andre fra Trøndelag i posisjon fått til for regionen?

Det lurer fylkesordfører Tore Sandvik på. Bakgrunnen er Adresseavisens oppslag fredag hvor Sivert Bjørnstad mener trøndelagsbenken er et tomt skall uten mening.


LES OGSÅ: Åpen strid om trønder-samarbeid på Stortinget

Ingen plan og dårlig samordning

- Vi lovet før valget at vi skulle bli bedre på å møtes, men det har ikke skjedd. Jeg opplever at det er ingen plan og dårlig samordning, sa Frp-politikeren.

Benkeleder Trond Giske svarte på kritikken med å si: «Det fungerer bedre med direkte kontakt og møter når vi har behov. Nord- og Sør-Trøndelag har aldri vært så tett koordinert som nå. Trøndersk gjennomslag måles ikke i antall møter»

Les sak fra 2004: Giske vil samle trøndelagsbenken

Null gjennomslag

Ap-kollega Sandvik mener Bjørnstads utspill er i frustrasjon over at han ikke har gjennomslag i eget parti.

- Bjørnstad sitter i næringskomiteen og er fraksjonsleder. Nå ser vi at Investinor slaktes og fremtiden er svært usikker. Norges geologiske undersøkelse (NGU) årelates og i Miljødirektoratet går det mot oppsigelser, sier han.

- Mener du at det ikke finnes noen saker de har fått til?

- Nei. Trøndelagsbenken fungerte på samme måte tidligere, og det var under den rødgrønne benken at Trøndelag fikk gjennomslag i store saker. Det var ikke slik at vi fikk kampflybasen fordi vi hadde møter med hverandre, men fordi sentrale politikere bygget opp tverrpolitisk opinion. Nå sitter det politikere uten gjennomslag. sier Sandvik.

Og nevner blant annet finansieringen av St. Olavs Hospital fase 2, Rockheim, Miljøpakken, skjevfordelingen som ga en halv milliard per år til Helse Midt-Norge, Investinor og det han mener er en rekke kultursatsinger.

Rabalderet om kuttene i Investinor startet allerede da statsbudsjettet ble lagt frem. Det kan du lese mer om her.

Ømt punkt hos Ap

Bjørnstad merker seg at han har berørt det han kaller et ømt punkt hos Arbeiderpartiet i Trøndelag.

- De sitter med «makten» på benkene som største parti, men ønsker egentlig ikke noe samarbeid, så lenge det ikke gagner dem selv, det syns jeg er synd. Jeg tror vi hadde fått til mer om vi hadde vært flinkere til å samarbeide på tvers av partigruppene, uansett farge på regjeringen, sier Bjørnstad.

- Hva slags seirer har dere oppnådd?

- Både E6 Sør og E6 Øst er tatt inn i det nye veiselskapet som skal bygge ut helhetlige veistrekninger. NTNU har blitt Norges største og viktigste universitet. Man har vedtatt en samling av campus, som er et prosjekt til mange, mange milliarder. Aldri før har det blitt bygget så mange studentboliger i Trondheim som nå. Vi har for første gang i historien lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Den nevner to helt avgjørende og viktige byggeprosjekt som skal bygges ut, hvorav Ocean Space Center på Tyholt er ett av disse, og byen har fått SUA-kontor (servicekontor for utenlandske arbeidstakere), sier han.

Enige om én ting

Bjørnstad legger til at Trøndelag kommer best ut av alle regioner i langtidsplanen for forsvarssektoren, og at Trondheim alene fikk tilført 460 nye, statlige arbeidsplasser i fjor.

- Tore O. Sandvik har frekkhetens nådegave når han sier at dette flertallet og denne regjeringen ikke har gjort noe for regionen, sier Bjørnstad, som gir Sandvik rett i én ting:

- Han har rett i at satsingene på kultur ikke er like store som før, men det forsvarer jeg mer enn gjerne, når som helst.

Forsvarer seg

Elin Agdestein (H) fra Nord-Trøndelag mener Arbeiderpartiet gjør en arrogant unnamanøver når de angriper Bjørnstad for at han ikke blir hørt i regjering.

Hun viser til det som trønderbenken lovet sine velgere i Adresseavisen før forrige valg, og hun mener de har kvittert ut på det aller meste:

- Det er faktisk bare to åpne poster på lista over saker vi lovte å jobbe for i fellesskap, og det er halvårige strategisamlinger, som er Giskes ansvar, samt å få regional forvaltning av oljeformuen til Trøndelag. Utover det har Høyre og FrP kommet svært langt og faktisk kvittert ut de fleste sakene. Det faller kanskje Ap litt tungt for brystet? spør Agdestein.

På forsiden nå