Politiet beholder flere tjenestesteder i Trøndelag

Politimesteren har bestemt seg for likevel å beholde polititjenestene i Selbu, Åfjord og Midtre Gauldal. Flyplassen på Værnes vil få et eget tjenestested.

Ny organisasjon: - Trøndelag politidistrikt skal utvikles slik at samfunnsoppdraget blir utført på en bedre måte enn de to tidligere politidistriktene ville klart, sier politimester Nils Kristian Moe. Her fra et tidligere møte med politiledere i Trøndelag. 

Saken oppdateres.

- Etter å ha sett nærmere på geografiske forhold og innbyggertall er vi kommet til at det er best å ta inn igjen Selbu, Åfjord og Midtre Gauldal som tjenestesteder i de nye lensmannsdistriktene, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt.

Trafikken på Trondheim lufthavn øker, det stilles store krav til kontroll. Det gjelder ikke minst passasjertrafikken utenfor Schengen. Moe sier Værnes står overfor store utfordringer de nærmeste årene.

LES OGSÅ: Politimester beklager hemmelighold om politiaksjon

Det trengs mer kompetanse på kontroll, og derfor opprettes et eget tjenestested på Værnes, slik politiet har på Gardermoen og Flesland.

Foreslår 20 tjenestesteder

Torsdag sendte politimesteren sin tilråding til Politidirektoratet på hvordan han tenker seg Trøndelag politidistrikt skal organiseres. Han foreslår tre alternativ.

- Jeg tror alternativ tre blir foretrukket av Politidirektoratet, sier han.

Alternativ tre består av sju tjenesteenheter og 20 tjenestesteder. Med tjenesteenhet menes lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. Med tjenestested menes kontorsted hvor politiet yter tjeneste til publikum.

LES OGSÅ: Ordførere slakter politimesterens sentraliseringsplan

Namdal

Tjenesteenhet Namdal består av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka,

Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Namsos, Overhalla, Fosnes,

Namdalseid, Flatanger og Osen med tjenestestedene Nærøy, Namsos, Grong og

Lierne.

Fosen

Tjenesteenhet Fosen består av kommunene Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og

Leksvik med tjenestestedene Ørland, Rissa og Åfjord.

Innherred

Tjenesteenhet Innherred består av kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy,

Levanger, Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer og Levanger/Verdal.

Værnes

Tjenesteenhet Værnes består av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu,

Tydal og Malvik med tjenestestedene Stjørdal, Trondheim lufthavn og Selbu.

LES OGSÅ: - Dette går på tvers av alt vi får inn med morsmelka på Politihøgskolen

Trondheim

Tjenesteenhet Trondheim består av Trondheim kommune unntatt Heimdal med

tjenestested Trondheim Sentrum.

Gauldal

Tjenesteenhet Gauldal består av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum),

Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestestedene

Heimdal (ny politistasjon Sør), Røros, Oppdal og Midtre Gauldal.

Orkdal

Tjenesteenhet Orkdal består av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal,

Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestestedene Orkdal, Hitra og Hemne.

De to øvrige alternativene har en litt annen inndeling av lensmannsdistrikt og tjenestesteder.

- Vi har sett på innspill som er kommet internt i politidistriktet og fra kommunene når vi har tegnet det nye politikartet for Trøndelag. Den nye strukturen legger godt til rette for at innbyggerne i Trøndelag skal få et enda bedre politi, understreker Moe.

LES OGSÅ: Godtar ikke politistasjon på Heimdal

Ny operasjonssentral

Han legger til at ennå gjenstår mye arbeid internt, som ikke vil være synlig for publikum. Blant annet skal en ny operasjonssentral etableres i Trondheim. Den skal være operativ fra høsten 2017. Frem til da har Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag hver sin operasjonssentral. I heimdalsområdet skal en ny politistasjon bygges.

- Trøndelag politidistrikt skal utvikles slik at samfunnsoppdraget blir utført på en bedre måte enn de to tidligere politidistriktene ville klart. Vi skal utvikle et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet, fremholder politimesteren.

Moe sier lensmannsdistriktene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid minst én dag i uken. Kontorstedene lokaliseres slik at minst 90 prosent av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.

Krav til utrykningstid

Kravet til responstid ved alvorlige hendelser på steder med minst 20 000 innbyggere er 15 minutter, på steder med mellom 2000 og 20 000 innbyggere er den 20 minutter, og på steder med under 2000 innbyggere skal første politipatrulje være på stedet innen 40 minutter.

- Vil kravet til responstid bli innfridd i grisgrendte Trøndelag, som er nesten like stort som hele Danmark?

- Ja, og derfor er det viktig ikke å bruke ressursene på å opprettholde alle kontorene. Kravet til utrykningstid skal dekkes gjennom flere patruljer ute på veiene. Vi vil også få en mer effektiv etterforskning og forebygging.

Politidirektoratet vil nå bruke tiden frem til midten av januar på å behandle tilrådingene fra landets 12 politimestre og vurdere disse opp mot gjeldende krav og retningslinjer. Direktoratet vil gjøre en helhetlig nasjonal vurdering, som skal sikre at politidistriktene har en mest mulig lik forutsetning for å levere gode polititjenester. Det må samtidig tas hensyn til lokale forskjeller og behov.

LES OGSÅ: Datatrøbbel på andre uke - politiet finner ikke årsaken

Kan klage av avgjørelsen

Når Politidirektoratet har besluttet ny tjenestestruktur, starter en periode på åtte uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet på beslutninger fra direktoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner.

I Trøndelag bor i overkant av 450 000 innbyggere eller knapt ni prosent av Norges befolkning. Fra nord til sør er det godt og vel 40 mil. Den registrerte kriminaliteten synker, samtidig som sakene bli mer komplekse på grunn av nye krav og nye metoder i straffesaksbehandlingen. Økt mobilitet og utvikling innen IKT gir nye muligheter til å begå kriminalitet, påpeker politimester Moe.

LES OGSÅ: Ny visepolitimester blir klar før jul

Antall registrerte lovbrudd i Trøndelag er redusert med ni prosent fra 2005 til 2015.

På forsiden nå