Sørtrønderne er mindre syke

Sørtrønderne er stadig mindre vekk fra jobben på grunn av sykdom.

Lavt sykefravær: Mens fraværet i barnehagene i Trondheim i gjennomsnitt er på over 12 prosent, har det ved Strinda barnehager det siste året ikke vært over 3,7 prosent. I september ble de kåret til månedens IA-bedrift av NAV. Her representert med tre av de 30 ansatte: Kristin Skjæran, Hildegunn Rimol og enhetsleder Heidi Reese. 

Saken oppdateres.

Gjennomsnittlig varighet på sykefravær i Sør-Trøndelag er 49 dager. Sammenligner vi med forrige år har vi hatt en reduksjon i varighet på vel fire dager.

Telt i det totale antallet dagsverk, gikk det tapt rundt 375 000 dagsverk i Sør-Trøndelag på grunn av sykemeldinger.

Det er rundt 7400 færre i forhold til de samme tre månedene året før.

LES om barnehagen som har knekt sykefraværskoden

Betydelig nedgang

Mens sykefraværet i landet som helhet nå er på 5,4 prosent, er det i Sør-Trøndelag på 5,3 prosent.

I forhold til tredje kvartal i 2015, er dette en nedgang på 3,3 prosent. Av alle fylker er det bare Finnmark som har større nedgang enn Sør-Trøndelag.

Som vanlig er muskel- og skjelettlidelser den vanligste sykemeldingsårsaken (40 prosent), og psykiske lidelser den nest mest vanlige (20 prosent).

Inkluderingstiltakene virker

Folk er fortsatt syke, men avdelingsdirektør Arve Winsnes ved NAV Sør-Trøndelag peker på den positive tendensen. Nedgangen tyder på at tiltakene mot sykefraværet virker, både den inkluderende arbeidsliv-ordningen og samarbeidet NAV har med arbeidsgivere.

- Siden våren 2015 har NAV-kontorene hatt utstrakt kontakt med arbeidsgivere som har ansatte som nærmer seg åtte ukers sykmelding. Det gir oss kunnskap om bedriftenes muligheter til å tilrettelegge for arbeidstakeren og vi kan veilede om oppfølgingsmulighetene bedriften har, sier Winsnes.

Når det nærmer seg åtte ukers sykefravær skal arbeidsgiver og den sykmeldte ha vurdert delvis arbeid, og eventuell tilrettelegging på arbeidsplassen.

LES OGSÅ: Vil ansvarliggjøre sykehjemslederne

Mange med på IA-avtalen

I Sør-Trøndelag har rundt 600 bedrifter underskrevet den såkalte IA-avtalen, og som navnet tilsier fokuserer også den på inkludering som middel til å få ned fraværet.

Totalt er over halvparten av alle sysselsatte i fylket (rundt 60 prosent) omfattet av avtalen.

Av kommunene i Sør-Trøndelag er det Agdenes og Tydal som har lavest sykefravær, henholdsvis 3,9 og 4,1 prosent.

Høyest fravær har Bjugn med over 10 prosent.

Slik står det til i de søtrønderske kommunene:

Tallene viser legemeldt fravær i prosent av avtalte dagsverk og gjelder for tredje kvartal.

Tallet i parentes gjelder tilsvarende periode i 2015.

Sør-Trøndelag 5,3 prosent (5,4)

Hele landet 5,4 prosent (5,3)

Trondheim 5 prosent (5,2)

Hemne 4,6 prosent (5,8)

Snillfjord 4,7 prosent (4,7)

Hitra 6,5 prosent (6,8)

Frøya 5,6 prosent (7,1)

Ørland 6,6 prosent (5,5)

Agdenes 3,9 prosent (4,9)

Rissa 6,0 prosent (5,5)

Bjugn 10,3 prosent (7,9)

Åfjord 5,6 prosent (5,1)

Roan 9,4 prosent (6,7)

Osen 7,0 prosent (4,7)

Oppdal 5,3 prosent (6,4)

Rennebu 4,5 prosent (4,8)

Meldal 5,6 prosent (5,7)

Orkdal 5,8 prosent (5,4)

Røros 4,5 prosent (4,3)

Holtålen 5,1 prosent (5,0)

Midtre Gauldal 5,1 prosent (5,5)

Melhus 5,7 prosent (6,4)

Skaun 6,5 prosent (6,5)

Klæbu 6,0 prosent (6,7)

Malvik 5,8 prosent (6,1)

Selbu 6,3 prosent (6,2)

Tydal 4,1 prosent (4,9)

På forsiden nå