- Stortinget må slå sammen Hitra og Frøya

Fylkesmannen ber Stortinget bruke tvang mot øykommunene Hitra og Frøya. Kommunene selv mener de greier seg fint hver for seg.

Foreslår tvang: Fylkesmann Brit Skjelbred ber Stortinget vedta sammenslåing mellom Hitra og Frøya selv om de to kommunene ønsker å fortsette som to selvstendige kommuner. 

Saken oppdateres.

De to øykommunene er så langt de eneste to kommunene Fylkesmannen i Sør-Trøndelag konkret peker på og mener bør bli slått sammen mot sin vilje. Men det kan også bli snakk om tvang på Fosen. Der er de lokale prosessene mellom Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland ikke avsluttet.

Én Fosenkommune

Det har vært mye fram og tilbake og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vurderer å tilrå at det fattes nasjonalt vedtak våren 2017 om at Fosen bør være en kommune allerede fra 2020. Kommunene på ytre Fosen har fått frist ut januar 2017 for å finne løsninger.

Så sent som torsdag vedtok kommunestyret i Roan at de ikke vil slå seg sammen med Bjugn, men står på avtalen om sammenslåing med Åfjord. Dermed er Fosen-floka fortsatt uløst. Fylkesmannen utsetter derfor til over nyttår å komme med en tilråding om hvordan kommunestrukturen på Fosen bør være.

Kommunene hadde frist til 1. juli med å finne ut hvem de skulle slå seg sammen med. Her kan du se resultatet etter at kommunene hadde sagt sitt.

LES OGSÅ: Vil ha bare én kommune på Fosen

- Helt forferdelig med tvang

- Jeg håper inderlig det ikke skjer. Det høres helt forferdelig ut dersom det blir tvangsvedtak om sammenslåing, sier ordføreren i Frøya, Berit Flåmo (Ap).

- Dette er et forslag om tvang, og det syns jeg ikke noe om. Jeg er ikke tilhenger av tvang, sier Ole L. Haugen (Ap), ordfører i Hitra.

De to ordførerne har hatt nye samtaler denne høsten på oppfordring fra Fylkesmannen, men vil heller ikke nå slå seg sammen. Det mener fylkesmann Brit Skjelbred de bør og foreslår at Stortinget gjør vedtak om sammenslåing selv om kommunene er uenige.

Ny tilråding

Fredag la hun fram en ny tilråding om kommunesammenslåing etter at hun i september ga en del kommuner i hjemmelekse å prøve en gang til for å få til sammenslåing.

Hitra har allerede vedtatt å slå seg sammen med deler av Snillfjord og får et par hundre flere innbyggere gjennom det. Men Fylkesmannen mener Frøya hører med.

- De vil ha stor nytte av hverandre og har et stort potensial til å bli en av de sterkeste regionene på norskekysten, sier Brit Skjelbred.

Hun mener Stortinget bør vedta sammenslåing mellom de to kommunene i 2017, slik at det blir én kommune fra 1. januar 2020.

LES OGSÅ: Plusser på til nye storkommuner

- Sårbare hver for seg

- De blir sterkere sammen. Begge vil ha godt av å få felles kommuneøkonomi, felles tjenesteproduksjon og bli et felles tyngdepunkt.

Brit Skjelbred sier de er for sårbare hver for seg og derfor er hennes faglige råd at Stortinget vedtar sammenslåing, men hun er klar over at stortingsrepresentantene også må ta politiske hensyn og hensyn til lokaldemokratiet.

- Det er sterke kommuner begge to, men kommuneøkonomi og tjenesteproduksjon er sårbart dersom de blir stående alene.

Uenige om kommunesenter

Verken på Hitra og Frøya har ordførerne tro på at regjeringen og Stortinget kommer til å slå dem sammen med tvang.

- Jeg har ikke oppfattet at det er flertall på Stortinget for tvang, sier ordfører Berit Flåmo i Frøya. Hun og Hitra-ordføreren er enige om at de ikke er modne for sammenslåing. De blir ikke enige om hvor kommunesenteret skal ligge.

- Vi er enige om å være uenige, sier Flåmo. Hun mener begge er sterke og bærekraftige kommuner med vekst både når det gjelder befolkning og næringsliv.

- Likevel er vi forskjellige. Vi er to øykommuner med sterk tilhørighet til egen kommune. Vi er ikke modne for sammenslåing nå, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Dette blir en del av nye Orkland

Andre sammenslåinger:

Da Fylkesmannen kom med sitt forslag i september, støttet hun de kommunesammenslåingene kommunene allerede var enige om. Men Fylkesmannen ønsket i tillegg at Stortinget skal følgende kommunesammenslåinger i 2017:

Fosen: Fylkesmannen mener at ingen kommune på Fosen bør bli stående alene etter januar 2020. I utgangspunktet er det opp til kommunene selv å bestemme hvem de vil bli slått sammen med. Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland er fire kommuner som ennå ikke har fått fastlagt ny partner. Roan ønsker å slå seg sammen med Åfjord, men vil ikke ha Bjugn med på laget. Ørland har invitert Bjugn til nye samtaler, men Bjugn er i gang med en prosess mot sammenslåing med Åfjord.

Før det vil ikke Skjelbred mene noe om hvem som bør slå seg sammen, men verken Ørland eller Roan kan bli stående alene, sier hun. Skjelbred er også klar på at hele Fosen bør bli en kommune i løpet av de neste ti årene. Hun er opptatt av at de første sammenslåingene ikke må gjøre det vanskeligere å få til Fosen kommune.

LES OGSÅ: Ørland kan bli tvangssammenslått

Holtålen og Røros og gjerne Os i Hedmark bør bli med i første runde med vedtak i 2017. Der avventer Fylkesmannen lokale vedtak før hun kommer med en endelig tilråding, men viser til at den faglige vurderingen fra 1. oktober fortsatt står ved lag.

Halsa og Hemne: Så sent som i går vedtok Halsa kommune på Nordmøre at de fortsatt vil slå seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord. Fylkesmannen støtter denne sammenslåingen.

Kommunereformen: Disse sammenslåingene er kommunene enige om
  • Indre Fosen: Rissa og Leksvik blir slått sammen fra 1. januar 2018. Her har Stortinget allerede gjort vedtak.
  • Trondheim blir slått sammen med Klæbu fra 1. januar 2020.
  • Hemne, Halsa og deler av Snillfjord er enige om sammenslåing fra 1. januar 2020.
  • Orkland: Meldal, Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord er enige om å bli en kommune fra 1. januar 2020.
  • Hitra: Deler av Snillfjord blir slått sammen med Hitra fra 1. januar 2020.
  • Namsos, Fosnes og Namdalseid er enige om sammenslåing fra 1. januar 2020.
  • Steinkjer og Verran er enige om slå seg sammen og ønsker at det skjer før 2020.
Beit Flåmo, ordfører i Frøya 

Beit Flåmo, ordfører i Frøya 

Ole L. Haugen er ordfører i Hitra 

Ole L. Haugen er ordfører i Hitra 

På forsiden nå