Nå blir det ny vei mellom Trondheim og Klæbu

Veiarbeid skaper store utfordringer for trafikantene til sommeren.

Animasjonen viser hvordan ny fv. 704 fra Røddekrysset til Tanem blir.

Saken oppdateres.

I mars blir det anleggsstart på ny fylkesvei mellom Røddekrysset og Tanem. Fylkesvei 704 er i dag ulykkesbelastet, med mange svinger og avkjørsler for anleggsbedrifter. Veien er også dårlig tilrettelagt for gående og syklende.

Les også: Klæbyggen betaler mest i bomringen

Mye omkjøring

På nyåret blir det bestemt hvem som får oppdraget med å bygge veien. Statens vegvesen håper på stor interesse fra entreprenørene i Midt-Norge, når anbudsfristen går ut.

400 000 kubikkmeter masse skal sprenges ut og 75 000 kubikkmeter myr må kjøres bort.

Sprengningsarbeid gjør at fylkesveien blir stengt for trafikk i sju uker til sommeren, omkjøring blir da om fylkesvei 885 gjennom Amundalen.

Veien vil også stenges i inntil en halv time, to ganger daglig, i forbindelse med sprengningsarbeid gjennom resten av anleggsperioden.

Veien mellom Sandmoen og Klæbu er svingete og har mye tungbiltrafikk.  Foto: terje svaan

Les også: Mye forberedelser - lite ny vei

Raskere fremdrift

- Stenging av veien mellom 26. juni og 13. august vil gi kortere byggetid, sier Janne Venes, prosjektleder i Statens vegvesen.

I et trangt parti langs veien skal det sprenges en 25 meter høy skjæring, noe som vil være vanskelig å gjennomføre uten å stenge området helt.

- Mange har ferie i denne perioden, og vi prøver å minimere konsekvensene for bilistene, sier Venes.

Les også: Se den vanvittige forbikjøringen på E6

Røddekrysset skal bygges om til rundkjøring.  Foto: terje svaan

 

Fartsgrensene økes

Mange av svingene rettes ut når ny vei bygges. I tillegg blir det etablert sammenhengende gang- og sykkelvei. Fartsgrensen på strekningen er i dag 50 og 60 km/t, men økes til 80 km/t når nyveien åpnes høsten 2018.

Nyveien finansieres av bompenger, blant annet fra dette innkrevingspunktet ved Torgård.  Foto: terje svaan

Prosjektet finansieres av bompenger. Første del innebærer bygging av tre kilometer vei, men på sikt skal det bli ni kilometer ny vei fra Sandmoen opp til næringsområdet Tulluan i Klæbu.

Les også: Trondheim + Klæbu er sant

På forsiden nå