Gratis å kjøre mellom Øysand og Thamshamn

Klokken 12.00 den 31. januar vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) være til stede når strømmen til bomstasjonene på E39 på Øysand og Thamshamn blir skrudd av.

Snart er det slutt på innkreving av bompenger på E39. Her fra Brekktunnelen mellom Øysand og Buvika, sett fra Øysand. 

Saken oppdateres.

Etter at bilistene i løpet av 14 år og fire måneder har betalt inn 1,2 milliarder kroner i bompenger, er det om fem uker definitivt slutt på alle bompengeinnkreving på den 21,8 km lange strekningen.

Ikke mindre enn 93 millioner biler har i løpet av disse årene passert gjennom bomstasjonene på Øysand og Thamshamn. De første årene kostet det 15 kroner å passere hver av de to bomstasjonene med liten bil, i dag er prisen 20 kroner.

LES OGSÅ: Stenger tunnelene mellom Øysand og Orkanger i lang tid

En tur til Thamshamn og tilbake til Øysand koster med andre ord 80 kroner. Prisen er den samme om du velger å kjøre fylkesvei 800.

Landets første OPS-prosjekt

E39 mellom Øysand og Thamshamn var Norges første OPS-prosjekt, et samarbeidsprosjekt mellom offentlig og privat virksomhet. Den 21,8 km lange veistrekningen består av sju tunneler og seks bruer og følger en helt annen trase enn gammelveien, dagens fylkesvei 800.

Det tok to og et halvt år å bygge veien, som åpnet 30. juni 2005. Oppdragsgiver var Orkdalsveien, og Skanska sto for gjennomføringen av prosjektet. Etter avtale med Statens vegvesen har Skanska ansvar for å vedlikeholde veien i 25 år, frem til 2023.

LES OGSÅ: Ingen nye veiprosjekter i Midt-Norge

- Vi er svært godt fornøyd med byggeprosessen og vedlikeholdet av veien. De aller fleste så frem til at nyveien skulle bygges, men det var lite populært at innkreving av bompenger startet før veiarbeidene var kommet i gang, sier Arne Grønset, daglig leder av Bomvegselskapet E39 Øysand - Thamshamn AS.

Sju eierkommuner

Bomvegselskapet eies av de sju kommunene Orkdal, Agdenes, Melhus, Skaun, Snillfjord, Hemne og Meldal. Vegamot AS har stått for innkreving av bompengene.

Grønset forteller at i 2001 var det bestemt at man skulle ta inn 935 millioner kroner i bompenger. Men beløpet er indeksregulert, og det er på den måten betalt inn 180 millioner kroner ekstra.

LES OGSÅ: Her er pengene til Sør-Trøndelag

- I og med at nyveien følger en helt ny trasé, kunne trafikken på gammelveien gå som normalt under hele byggeperioden. Men veien var krevende å bygge, med mange tunneler og den går på kryss og tvers av daler og berg.

- Hva vil nå skje med bomvegselskapet?

- Vår andel av veien er betalt inn og da blir selskapet avviklet, og det tekniske innkrevingsutstyret blir tatt ned.

Dørum kommer også

Foruten samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil også Odd Einar Dørum (V), som var samferdselsminister da vedtaket om bygging ble fattet i 1998/1999, være til stede 31. januar. Mange vil huske at det var en god del ideologisk strid rundt OPS-prosjektet. Flere mente det var det offentliges ansvar å bygge veier. Å trekke inn private aktører var ikke riktig, men Dørum var en av dem som støttet et slikt samarbeid.

LES OGSÅ: Smartere samferdselsutbygging

På strekningen passerer mye pendlertrafikk og mye godstrafikk. Trafikken har økt år for år. I 2003 ble det tatt inn 55 millioner kroner i bompenger, mens i år betaler bilistene 110 millioner kroner. Over fem prosent av trafikken utgjør elbiler, og de slipper å betale bompenger.

På gammelveien: Arne Grønset, daglig leder av Bomvegselskpet E39 Øysand - Thamshamn AS vil avvikle selskapet når bompengeinnkrevingen opphører 31. januar. Her på fylkesvei 800 der det også er bompenger. 

På gammelveien: Arne Grønset, daglig leder av Bomvegselskpet E39 Øysand - Thamshamn AS vil avvikle selskapet når bompengeinnkrevingen opphører 31. januar. Her på fylkesvei 800 der det også er bompenger. 

På forsiden nå