Ørland og Bjugn får ekstra kampfly-midler

Kommunene Ørland og Bjugn får over 750 000 kroner fra Fylkesmannen. Pengene skal gjøre kommunen rustet til etableringen av kampflybasen.

Her er det første norske F35-flyet. I 2017 kommer de første flyene til Fosen. 

Saken oppdateres.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gir de to kommunene til sammen 765 000 kroner, skriver Fosna-Folket. Pengene er skjønnsmidler og er en videreføring av av støtte til å etablere kampflybasen i Ørland.  De to nabokommunene har mottatt slike midler fra 2013 både fra Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

LES OGSÅ: Flere må bo i jagerflystøy i to år

Høsten 2017 kommer de første nye F35-flyene til Ørland. Kampflybasen kommer til å skape store ringvirkninger for de to nabokommunene.

Midlene fra Fylkesmannen skal ifølge Fosna-Folket brukes til å dekke juridisk bistand, samfunns- og arealplanlegging, miljøoppfølging, informasjonsarbeid og tilflytningskoordinator.

LES OGSÅ KRONIKKEN:  Et statlig inngrep blir til overgrep

Kampflybasen gjør at både Ørland og Bjugn får mange nye oppgaver. I 2017 kommer de første flyene.  

Kampflybasen gjør at både Ørland og Bjugn får mange nye oppgaver. I 2017 kommer de første flyene.  

På forsiden nå