Midt-Norge i dag:

Slik skal de styrke næringslivet på Fosen

Næringsalliansen har laget en handlingsplan for fire satsingsområder.

Hver dag får du små og store nyheter fra lokalavisene i Midt-Norge i dag.  

Saken oppdateres.

Tirsdag skal kommunestyret i Bjugn behandle den nye regionale næringsplanen for Fosen fra 2016 til 2020. Målet med planen er å styrke konkurransekraften til næringslivet på Fosen, skriver Fosna-Folket.

Planen har fire satsingsområder: Innovasjon og utvikling av eksisterende næringsliv, forsvar, energi og havrom.

I planen blir det nevnt flere styrker med regionen, som nærhet til Trondheim, godt etablert havbruksnæring, industrielle kompetansemiljø og kampflybaseutbygging.

Av svakheter nevnes det at Fosen preges av lavt utdanningsnivå, lav befolkningsvekst, lav sysselsettingsvekst, polarisering mellom nord og sør i tillegg til tradisjonell og sårbar industri. Dette er områder som det må jobbes videre med, heter det i planen.

Rådmannens innstilling for kommunestyret i Bjugn er å slutte seg til planen. 

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå