Nominasjon i Sør-Trøndelag Høyre

To kvinner på listetoppen

Nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Høyre vil ha Linda H. Helleland og Mari Holm Lønseth på de to første plassene foran stortingsvalget.

Linda H. Helleland foreslås som listetopp for Høyre i Sør-Trøndelag foran valget. Nominasjonskomiteen legger opp til to kvinner på listetoppen.  

Saken oppdateres.

På tredjeplass legger komiteen opp til at Michael Momyr blir plassert, slik adressa.no skrev i går.

Det har vært en omfattende nominasjonsprosess i partiet etter at Frank Jenssen og Torhild Aarbergsbotten tidligere har trukket seg som henholdsvis 2. og 3. kandidat. Jenssen for å bli Fylkesmann i Trøndelag og Aarbergsbotten for å konsentrere seg om fylkespolitikken i årene som kommer.

Politisk comeback

Tirsdag ble det kjent at Michael Momyr, som var leder i nominasjonskomiteen, nå kan tenke seg et politisk comeback i rikspolitikken, og stilte seg til disposisjon for partiet. Dermed tok Rolf Jarle Brøske over som leder i komiteen, og Momyr kom inn på tredjeplassen.

- Det har vært en litt spesiell situasjon, men nå legger vi frem et forslag for nominasjonskomiteen til møtet lørdag 4. mars. Der foreslår vi to kvinner på topp, og det synes jeg er tøft. Det sitter i dag under 40 prosent kvinner på Stortinget, og historisk har det vært en enorm overvekt av menn. I Høyre er kvalifikasjonene viktigst, og når vi har to meget dyktige kvinner på listetoppen så ser jeg på det som en stor fordel, sier Brøske.

- De tre øverste plassene er fylt opp av Hofstad Helleland fra Klæbu, Holm Lønseth fra Trondheim og Michael Momyr som også bor i Trondheim. Det er få fra distriktene her?

- Det er mange hensyn å ta når man setter opp en liste. Alder, geografi og kjønn blant annet. Linda H. Helleland er vår fremste rikspolitiker, Holm Lønseth har bred erfaring fra trondheimspolitikken og Momyr er en slags hybrid mellom Trondheim og distriktene. Han er født og oppvokst i Åfjord, har drevet gård der i over 20 år, vært ordfører i Åfjord og rådmann i Roan og har en periode fra Stortinget bak seg. Sammen vil disse tre utgjøre et sterkt lag for hele Trøndelag, sier Rolf Jarle Brøske.

Rissa og Oppdal

På de neste plassene finner vi Ove Vollan, ordfører i Rissa og Ingvill Dalseg, varaordfører i Oppdal. Brøske sier alle de fem øverste på listen vil regne med å møte ofte på Stortinget etter valget, og at de sammen vil utgjøre et sterkt lag som kan representere Trøndelags interesser i rikspolitikken.

Den endelige stortingsvalgslista til Sør-Trøndelag Høyre vedtas på partiets nominasjonsmøte i Trondheim lørdag 4. mars. Selv om det fra enkelte partilag i distriktene har vært murret litt over at de tre første plassene fylles av folk fra Trondheim og Klæbu (en kommune som slås sammen med Trondheim i 2020) så er det lite som tyder på at det vil bli endringer i nominasjonskomiteens forslag.

Mari Holm Lønseth, Trondheim, foreslås som andrekandidat for Høyre i Sør-Trøndelag. 

Mari Holm Lønseth, Trondheim, foreslås som andrekandidat for Høyre i Sør-Trøndelag. 

Michael Momyr foreslås som partiets tredjekandidat.  

Michael Momyr foreslås som partiets tredjekandidat.  

På forsiden nå