Ny samferdselsstrategi:

Vil gi AtB ansvar for hele kollektivtilbudet i Trøndelag

Fylkesadministrasjonene i trøndelagsfylkene vil at kollektivselskapet AtB i Trondheim skal ha ansvar for innkjøp av, oppfølging av og utvikling av hele kollektivtilbudet i Trøndelag.

Kollektivselskap. Fellesnemda for Trøndelag fylkeskommune vil gi AtB ansvar for hele kollektivtilbudet i Trøndelag.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Forslaget ble lagt fram under en pressekonferanse i Steinkjer onsdag formiddag der påtroppende fylkesrådmann i Trøndelag, Odd Inge Mjøen, og påtroppende direktør for samferdsel, Erlend Solem, presenterte en framtidig strategi og organisering av samferdselsområdet i et sammenslått Trøndelag.

LES OGSÅ: Kollektivtilbud med førerløse busser og selvkjørende ferjer og hurtigbåter

Debatt: Ti svar om superbussen

«AtB bør gis en klar rolle»

Etter sammenslåing av de to fylkene blir Trøndelag fylkeskommune Norges nest største veieier med nesten 900 millioner kroner i årlig drifts- og vedlikeholdsbudsjett og cirka 1,5 milliarder kroner i årlige brutto investeringer.

I strategiforslaget «Ett tilgjengelig Trøndelag med perspektiv mot 2030» foreslår fellesnemnda at AtB bør gis «en klar rolle, med større utviklingspotensial og forutsigbarhet enn de har i Sør-Trøndelag i dag.»

Det heter videre at «rollen bør utvikles i takt med at AtB utvikler sin kompetanse innenfor de aktuelle kollektivområdene og sin forståelse for politiske mål og rammer innenfor områdene.»

Den nye samferdselsstrategien anbefaler « at AtB på sikt skal ha ansvar for innkjøp av, oppfølging av og utvikling av hele kollektivtilbudet i Trøndelag, og alle systemer og underleveranser knyttet til kollektivtilbudet på buss og trikk.»

Strategien betyr at AtB gis ansvar for innkjøp av, oppfølging av og utvikling av hurtigbåt- og fergetilbud som ikke defineres som utviklingsprosjekter, og alle systemer og underleveranser knyttet til disse.

LES OGSÅ: Nasjonal transportplan: I 2021 går Trønderbanen på strøm

Les også: Ungdommens bystyre: Vil ha bybane i Trondheim

Mobilitetsportal

Fylkesadministrasjonene  ønsker også at AtB på sikt skal ha ansvar for og utforming av innholdet i en mobilitetsportal som skal  samle alle transporttilbud i en markedsplass som skal være  «lett tilgjengelig, lett å benytte og lett å kombinere.»

I forslaget gis fylkesadministrasjonen ansvar for utviklingsprosjekter innenfor ferge og hurtigbåt. «Prosjektene søkes løst i samarbeid med regionale samarbeidspartnere, AtB og andre fylkeskommuner», heter det i forslaget.

Strategiforslaget går inn for at fylkesadministrasjonen skal ha ansvar for infrastruktur for kollektivtransporten, inklusive tilrettelegging av nødvendige knutepunkter for ønsket mobilitet. Oppgaven utføres i dialog med kommunene, AtB og eventuelt andre interessenter.

LES OGSÅ: ESA mener norske drosjeløyver bryter med EØS-avtalen 

LES OGSÅ: Slik skal trafikkproblemene til storhallen løses

AtB vil sitte i førersetet

Forslaget er helt i tråd med AtBs egne ambisjoner. Da selskapet 2. februar i år la fram sin strategi og visjon fram mot 2035, ga ledelsen i selskapet uttrykk for at de ønsker at AtB skal sitte i førersetet i strategiarbeidet for kollektivtrafikken i storfylket Trøndelag.

AtBs strategirapport var bestilt av arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune i september i fjor.

LES OGSÅ: Utbygging av superbuss flere hundre millioner kroner dyrere enn først beregnet

Les også: 2500 flere reiser i bil til Midtbyen daglig

Adresseavisen mener Tid for å tenke nytt om bompenger 

Samferdselsstrategi. Påtroppende fylkesrådmann i Trøndelag, Odd Inge Mjøen (t.h.), og påtroppende direktør for samferdsel, Erlend Solem presenterte onsdag en framtidig strategi og organisering av samferdselsområdet i et sammenslått Trøndelag. 
        
            (Foto: Leif Arne Holme)

Samferdselsstrategi. Påtroppende fylkesrådmann i Trøndelag, Odd Inge Mjøen (t.h.), og påtroppende direktør for samferdsel, Erlend Solem presenterte onsdag en framtidig strategi og organisering av samferdselsområdet i et sammenslått Trøndelag.  Foto: Leif Arne Holme

På forsiden nå