Regjeringen godtar at Brekstadfjæra fylles ut:

- En tragedie for fuglelivet er et faktum

- I mange år har vi jobbet for å redde Brekstadfjæra, et av de viktigste fugleområdene i landet. Men nå har fuglelivet tapt.

Sandlounge: På 80-90-tallet var Brekstadbukta den absolutt viktigste trekklokaliteten for sandloen, og det ble registrert opp mot 1000 som benyttet fjæra. I 2010 ble det registrert 300.  Foto: Håvard Eggen, NOF

Saken oppdateres.

- En tragedie er et faktum, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Fredag ble det klart at regjeringen har avvist Fylkesmannen i Sør-Trøndelags innsigelse mot utfyllingen i Brekstadbukta og godkjent at fjæra gjøres om til næringsområde.

 - Vi har lyttet til kommunens behov for næringsareal, og mener at hensynet til miljø- og landskapsverdiene i området kan sikres, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Fosna-Folket.

Allerede mye gjenfylt

Ørland-politikerne får det dermed som de vil, og utfyllingen er allerede kommet langt. Den er godt synlig for den som ankommer Ørland og Brekstad med hurtigbåt eller ferje.

Ifølge Fosna-Folket skal Brekstadbukta næringsområde utvikles i to trinn. Det første trinnet skal avsluttes med en gang- og sykkelveg mellom Brekstad sentrum og friområdet Bruholmen. Det andre trinnet skal avsluttes med flomvoll mot sjøen og turveg på toppen.

Les om engelske fugleelskere som vil stoppe Norske Skog fra å fylle igjen fjæra

Fylkesmannen: - Viktig fugleområde

Fylkesmannen viste blant annet til at Brekstadbukta har stor verdi som raste- og oppholdsområde for fugl, og at kommunen har god tilgang til næringsareal andre steder, men ble altså ikke hørt.

- Ørland kommune har en krevende arealsituasjon med mye dyrket mark, våtmarksområder av nasjonal og internasjonal betydning, kulturminner av nasjonal verdi og den nye kampflybasen med støysoner. Dette innebærer at kommunen må ha et langsiktig perspektiv i arealplanleggingen, og utnytte godkjente byggeområder effektivt, uttaler Sanner til Fosna-Folket.

Aarbergsbotten: - Næring viktigere enn fugler

Martin Eggen i NOF viser til at Brekstadfjæra er internasjonalt anerkjent som et viktig fugle- og biodiversitetsområde. Birdlife International har erklært det som et "Important Bird and Biodiversity Area"

- Vi er veldig skuffet, dette er et stort tilbakeslag. Vi trodde regjeringen ville lytte til fornuft og at Ørland kunne ha funnet et annet område til næringsbygg, sier Eggen.

Brekstadfjæra har i flere år vært en konfliktsak på Ørlandet, som naturverninteressene har tapt. I et leserinnlegg i 2013 gikk Høyres Torhild Aarbergsbotten i strupen på «de rødgrønne», og skrev: «Det er store diskusjoner om hvordan Brekstad skal utvikle seg fremover. De rødgrønne i Ørland mener tydeligvis at fugler er viktigere enn næring i Ørland.»

75 ulike fuglearter registrert

Utfyllingen kommer til å ramme 75 ulike fuglearter som har brukt Brekstadfjæra for å finne mat. En av fugleartene som mister matstasjonen sin, er sandloen. Hver ettersommer har den vært å se i Brekstadfjæra, løpende rundt før den stopper og napper til seg små krepsdyr. På 1980-1990-tallet var Brekstadfjæra den absolutt viktigste trekklokaliteten for sandloen, og det ble registrert opp mot 1000 som benyttet fjæra. I 2010 ble det registrert 300.

Selv om den har gått tilbake i antall, er ikke sandloen som art utdøende. Utfyllingen på Brekstad er verre for andre fuglearter. Av de 75 ulike fugleartene, er hele 25 rødlistet, både som nær truet, sårbar og strekt truet.

LES OGSÅ: Familie med fugleperspektiv

- Latterlig miljøundersøkelse

Sanners departement anfører i sin avgjørelse at miljø- og landskapsverdiene i området kan ivaretas ved en miljøundersøkelse som skal dokumentere fuglenes bruk av bukta etter trinn én-utfyllingen og før trinn to-utfyllingen.

- Den foreslåtte miljøundersøkelsen er en spøk! Først skal de rasere området og ekskludere fuglene, så bruke midler på å undersøke hvordan fuglene bruker området, sier leder i NOF Sør-Trøndelag Thomas Kvalnes.

Våtmarkene forsvinner bit for bit

- Tusenvis av fugler må nå finne seg nye rasteplasser. Jan Tore Sanner er en av de mest miljøfiendtlige ministrene i historien. Departementet hans har en unik evne til å gjøre om gull til gråstein. Vi har stort sett tapt alle saker som er havnet på hans kontor. Denne gangen er det en av våre mest truede naturtyper som får gjennomgå, sier Kvalnes.

Generelt er fugleartene som er avhengige av våtmarker sterkt tilbakegående, og hovedårsaken er nettopp det Ørland-politikerne har gjort, men ikke er alene om. Kommuner landet rundt har latt fjærer og våtmark gjenfylles og bygges ut, og bit for bit har viktige områder for fuglene forsvunnet.

Norske Skog tar av våtmarksområde for fugler.

På NOFs Facebook-side har Sanners avgjørelse om Brekstadbukta skapt stort engasjement.

Får fylle ut fjæra:  Ordfører Tom Myrvold (H) og Ørland kommune har fått departementets velsignelse til å fylle ut i Brekstadbukta. 

Får fylle ut fjæra: Ordfører Tom Myrvold (H) og Ørland kommune har fått departementets velsignelse til å fylle ut i Brekstadbukta. 

Nederlag for fuglene: Brekstadfjæra er internasjonalt anerkjent som et viktig fugleområde som nå gå tapt, sier Martin Eggen i NOF. 

Nederlag for fuglene: Brekstadfjæra er internasjonalt anerkjent som et viktig fugleområde som nå gå tapt, sier Martin Eggen i NOF. 

På forsiden nå