Stenger skuterløype i Tydal

Rundt 1300 rein er på vei inn i området hvor det er åpnet for rekreasjonskjøring på skuter.

En av de tre skutertraseene i Tydal blir nå stengt. Årsaken er at reinen er på vandring fra vinterbeite til sommerbeite.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Tydal kommune stenger påskeaften en av de nyåpnede skuterløypene i kommunen.

Det er skutertraseen som går opp til Grønsjøen vest for riksvei 705 som nå blir stengt for skutertrafikk. Årsaken er at store mengder rein nå er på vandring i dette området.

- Jeg fikk en telefon sent fredag kveld om at reinen nå står ved Grønvola som ligger like ved Grønsjøen. Dette er snakk om flere hundre rein fra Riast-Hylling reinbeitedistrikt. Reinen er på vei fra vinterbeite til sommerbeite, sier Heidi Horndalen, rådmann i Tydal kommune.

Les reportasjen fra den første skuterpåska i Tydal: Den store drømmen er å få en overgang til Sverige.


Det er i området rundt Grønsjøen Tydal kommune nå har stengt for skutertrafikk.


Stenger sørsiden

Reinen er nå ventet å krysse området ved Grønsjøen, og skal videre i retning Selbu.

- Det er normalt at reinen forflytter seg på denne tiden. Nå har det blitt mer snø og bedre forhold i fjellet, dermed er det lettere for reinen å vandre, påpeker Horndalen.

Det er imidlertid første gang reinen må forholde seg til rekreasjonsløypene for skuterkjøring i Tydal. 25. mars åpnet nemlig Tydal kommune opp 43 kilometer med skuterløyper for rekreasjonskjøring. Tydal ble med det den første kommunen i Sør-Trøndelag som ga klarsignal til mer skuterkjøring etter at Stortinget i 2015 vedtok at kommunene selv skal regulere slik trafikk.

I Tydal er det så langt åpnet tre traseer, til Essand, Nesjøen og Grønsjøen. Løypene til Essand og Nesjøen er fortsatt åpne.

Traseen til Grønsjøen går fra Mobrua og helt opp til Stugudalen.

- Dette betyr at hele sørsiden blir stengt, sier Horndalen.

LES OGSÅ: Dette er Sør-Trøndelags første snøskuterløyper

Mye folk i fjellet

På grunn av påskeferien er det svært mye folk i Stugudalen, og mange har også benyttet muligheten til å kjøre skuter. Horndalen ber nå folk respektere at en av traseene nå stenges.

- Vi har satt opp stengsler i løypene, vi har gått ut på sosiale medier og forsøkt å informere så godt vi kan. Det er mye folk i farta, så det er litt mer utfordrende. Men vi håper dette skal gå bra, sier Horndalen.

- Hvor lenge vil traseen bli stengt?

- Det vet vi ikke, det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før reinen har passert. Traseen blir stengt inntil videre.

- Mange vil vel også ut på ski i dette området, bør de også ta spesielle hensyn?

- Både skigåere og andre må vise respekt. Det er masse rein i området, og det er viktig å holde seg på avstand slik at en ikke forstyrrer flokken, sier Horndalen.

  Foto: Tydal kommune

- Nye konflikter

Reindriftssamene har sagt klart fra om at de ikke ønsker skutertraseer i de områdene hvor reinen vandrer.

- Fornøyelseskjøring med snøskuter er ikke forenlig med at reinen har tilhold her, sa Unni Fjellheim, reineier i Riast-Hylling reinbeitedistrikt til Adresseavisen nylig. Hun var også skeptisk til lovnaden om at løypenettet skulle stenges når reinen er på vandring.

- Det skulle bare mangle, men dette vil bare skape nye konflikter mellom samene og folk som vil kjøre skuter og ikke forstår hvorfor samene ikke kan passe på reinen sin, uttalte Fjellheim.


Skutertraseen opp til Grønsjøen i Tydal blir stengt fra og med påskeaften. 
        
            (Foto: Rune Petter Ness)

Skutertraseen opp til Grønsjøen i Tydal blir stengt fra og med påskeaften.  Foto: Rune Petter Ness

 

Det er i området rundt Grønsjøen Tydal kommune nå har stengt for skutertrafikk.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå