Vil bruke 1,5 milliarder på støytiltak på Ørlandet

Regjeringen vil bruke til sammen 1,5 milliarder kroner på støytiltak på Ørlandet, både på Forsvarets bygningsmasse og sivile eiendommer.

Et F-35 Lightning II tar av fra Edwards Air Force Base i California. Det er denne typen jagerfly som skal ha sin hovedbase på Ørlandet flystasjon.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

218 millioner skal brukes på støytiltak inne på flybasen, mens 1 320 millioner skal brukes på tiltak som reduserer støyen for omgivelsene.

Det skal også bygges 12 hangarer for F-35 kampfly på Ørland flystasjon. Dette vil koste 2,26 milliarder kroner.

Det skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

- Dobling av aktiviteten

- Utbygginga av Ørland flystasjon som hovudbase for F-35-flya innebærer nesten en dobling av aktiviteten med kampfly sammenlignet med i dag, samtidig med at F-35-flya gir mer støy enn F-16-flyene. Det vil derfor være nødvendig å gjennomføre støytiltak på Forsvaret sin egen bygningsmasse inne på Ørland flystasjon, og gjennomføre støyreduserende tiltak på sivil eiendom i støysonene utenfor selve baseområdet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i pressemeldingen.

Klare våren 2020

Hver hangar som bygges skal ha plass til to F-35 fly.

- Bygging av hangarer for F-35 er et svært viktig prosjekt for etableringen av kampflybasen på Ørland og anskaffingen av F-35 som Forsvaret sitt nye kampfly. Det vil gi en trygg og effektiv håndtering av fly på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenet sin operative evne, sier Eriksen Søreide.

Hangarene vil stå klare senest våren 2020, for at skiftet frå F-16 til F-35 kan gå som planlagt.

Tre faser

Regjeringen har nå bedt Stortinget om å godkjenne tiltakene.

Det er regnet med et behov for støyreduserende tiltak på inntil 47 bygninger inne på flystasjonen.

Prosjektet med å gjennomføre støyreduserende tiltak på sivil eiendom er delt inn i tre underprosjekt:

  • Innløsning av bygninger og eiendommer med støysensitivt bruksområde.
  • Avhending, riving eller sikring av bygninger og eiendommer som blir innløst.
  • Gjennomføring av støytiltak på bygninger med støysensitivt bruksområde som er i samsvar med grenseverdiene i reguleringsplanen.

På forsiden nå