Nå kan du miste bompengerabatten

Statens vegvesen foreslår å fjerne bompengerabatter på veiprosjekter over hele Trøndelag.

Statens vegvesen vil fjerne noen av rabattene som folk får på bompengene blant annet her på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Statens vegvesen vil fjerne bompengerabattene på E6 mellom Trondheim og Værnes, og på en rekke andre bompengeveger over hele Trøndelag.

Det var bladet.no som omtalte saken først.

- Vi foreslår endringer i takst og rabattsystemet. Vi vil bort fra at trafikanter betaler på forskudd for å få høye rabatter, sier seniorådgiver Knut Erik Bjerkan i Statens vegvesen region Midt til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Så mye koster egentlig harryturen

- Vil bort fra forskuddsbetaling

I dag kan man oppnå mellom 30 og 50 prosent rabatt i bommene ved å betale inn større beløp på forskudd. Statens vegvesen ønsker at trafikantene heller skal betale etterskuddsvis.

- Vi foreslår dette fordi vi ønsker en mer effektiv innkreving. Det er mindre administrasjon med etterskuddsbehandling enn med forskuddsbetaling. Vi mener også dette er mer brukervennlig, sier Bjerkan.

Rabattene blir imidlertid ikke helt borte for alle trafikanter. Statens vegvesen foreslår nemlig at alle som kjører lette kjøretøy og som samtidig har autopassbrikke, skal få 20 prosent rabatt i fremtiden. Med lette kjøretøy menes kjøretøy som veier mindre enn 3,5 tonn. Dessuten foreslås det en maksgrense på hvor mange passeringer man skal betale for hver måned. For E6 Trondheim - Stjørdals del blir maksgrensen 40 passeringer.

For kjøretøy over 3,5 tonn blir det ikke 20 prosent rabatt, de må betale full pris for passeringene, iht forslaget. Satsene for full pris for tyngre kjøretøy foreslås imidlertid redusert. Tunge kjøretøy skal ikke være omfattet av maksgrensen på 40 passeringer.

- Vi regner ikke med å ta inn noe mer penger totalt sett med endringene. Inntektene vil bli omtrent uendret, sier Bjerkan.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen vil ikke love ny Sluppen bru før etter 2024

Mye dyrere for tyngre kjøretøy

For enkelttrafikanter kan det imidlertid bli adskillig mer å betale hver måned med dersom det nye opplegget blir innført.

En bilist med et lett kjøretøy som i dag har avtale med forskuddsbetaling og 50 prosent rabatt, og som har 40 passeringer av bomstasjonene på Ranheim og Hommelvik hver måned, vil få en ekstrautgift på 532 kroner pr måned.

Enda dyrere blir det for trafikanter i tyngre kjøretøy. En trafikant med stort kjøretøy som i dag har avtale om forskuddsbetaling og 50 prosent rabatt, og som har 40 passeringer av bomstasjonene på Ranheim og Hommelvik hver måned, vil få en ekstrautgift på 920 kroner pr måned.

Bilister som i dag har autopassbrikke og betaler full pris vil imidlertid komme mye bedre ut med den nye ordningen. 

En bilist som i dag har bombrikke og betaler full pris, og som har 40 passeringer av bomstasjonene på Ranheim og Hommelvik hver måned, vil spare 568 kroner pr måned.

De nye takstene på E6 mellom Trondheim og Stjørdal blir 27,20 kr for passering på Ranheim og 13,60 kr for passering på Hommelvik, forutsatt autopassbrikke og mindre kjøretøy.

Pris for tyngre kjøretøy blir 52,00 kr for passering på Ranheim og 26,00 kr for passering på Hommelvik.

LES OGSÅ: Trolig ikke 110 km/t på ny motorvei til Orkanger

Disse veiene blir berørt

I tillegg til E6 Trondheim - Stjørdal foreslår vegvesenet tilsvarende endringer i opplegget for bomprosjektene på Fosen, på laksevegen til Hitra og Frøya, i Miljøpakkeprosjektet i Trondheim og i Namdalsprosjektet i Namsos.

Statens vegvesen har sendt ut forslag om endringene til lokalpolitikerne i de berørte kommunene, og håper på saksbehandling i løpet av våren. De samme endringene foreslås på bomstasjoner over hele landet.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå