KrF-landsmøtet i Trondheim:

Hun er Trøndelags nye stemme i KrF-styret

Nå vil Karin Bjørkhaug (53) snakke varmt for distriktspolitikk og penger til vei.

Frir til de unge. Karin Bjørkhaug ble lørdag valgt inn i KrFs sentralstyre. Her fra partiets valgkampstunt Solsiden midt under landsmøtet, der det ble delt ut propeller og ungene fikk hoppe i partiets hoppeslott.  Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Svaret kommer kontant på spørsmålet om hvilke saker hun spesielt brenner for. Samferdsel og fylkesveier er det første hun nevner. Det signaliserte hun strengt tatt allerede før landsmøtet. Temaene er nemlig noe hun har jobbet med i fylkespolitikken gjennom mange år.

LES POLITISK REDAKTØR TONE SOFIE AGLENS KOMMENTAR:

KrF jakter på verdier som vinner

- Alle fylkene er samstemte om at vi må jobbe for bedre veier. Det er et etterslep på vedlikehold på fylkesveiene, som vil koste et sted mellom 55 og 80 milliarder kroner å utbedre. Dette greier ikke fylkene på egen hånd, sier Bjørkhaug.

Må lære av Nye Veier

Hun har tidligere snakket med Adresseavisen om hvor viktig dette er på grunn av verdiskapningen som skjer ute i distriktene. Det er bidrar også til å gjøre det bedre å bo her.

- Du snakker om etterslepet. Hvordan kan dette løses?

- Det trengs et godt samspill mellom staten og fylkeskommunene. Men fylkeskommunene må også gjøre noe med hvordan de organiserer dette. De må være med på den utviklingen og fornyingen som Nye Veier bidrar med, sier hun.

LES OGSÅ: Suksess i Trondheim åpner for nasjonalt KrF-Ap-samarbeid

Hun viser til at det statlige veiselskapet, med et budsjett på ca. 1000 milliarder kroner på 12 år, planlegger annerledes enn hva som er gjort tidligere. Ifølge Bjørkhaug er de dyktige til blant annet å dra inn kompetanse fra entreprenørene og andre fagmiljøer, for å diskutere hvordan prosjektene løses på best mulig måte når de gjennomfører større helhetlige prosjekter. Nå må fylkeskommunene også sørge for å ha kompetansen som trengs og til å stille krav når de jobber med veiene, sier hun.

Bort fra vei

KrF-politikeren snakker om partiet har bidratt og skal bidra til penger til rassikring. Det er noe som spesielt distriktene nyter godt av. Hun ser dette som et av flere viktige tiltak for trafikksikkerhet. Der trengs det også både forskning og fornying for å komme videre, ifølge Bjørkhaug.

Fornøyd. En glad partileder Knut Arild Hareide på Solsiden.  Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen

 

Underveis i landsmøtet har hun også fått tid til et møte med ildsjelene bak prosjektet Hell Arena i Stjørdal, og Bjørkhaug nevner spesielt utviklingsmulighetene som ligger her. Hun viser til at autonome biler og nye transportløsninger er essensielt.

- Men vi i KrF vil jobbe for å sikre overføring av gods fra vei til bane og sjø. Det er helt avgjørende at vi lykkes med dette. Vi blir flere her i landet og vi handler med hele verden. Lykkes vi ikke med dette vil fylkesveiene våre få så mye juling at de ikke tåler det, sier hun.

Lykke går

Bjørkhaug erstatter i realiteten Trøndelags tidligere representant i sentralstyret, Geirmund Lykke. Han har vært varamedlem i to år og fast medlem i seks år.

- Jeg er veldig motivert til å bli valgt inn. Det er viktig at vi sikrer bred geografisk representasjon. Sentralstyret er bredt sammensatt, sier Bjørkhaug.

LES OGSÅ: KrF stiller tvillingabort-ultimatum

Trebarnsmoren er opprinnelig fra Meløy i Nordland, men har bodd i Meldal i mange år. Siden 2003 har hun vært engasjert i fylkespolitikken.

- Hvor store muligheter tror du det vil være for å få gjennomslag for «dine» saker i landsstyret?

- Det er umulig å svare på, jeg er jo nettopp valgt. Men jeg tror dette er områder som mange er opptatte av. Men selvfølgelig er det kjernesakene våre som vil få mest oppmerksomhet, sier Bjørkhaug.


Følg Adresseavisen på  Facebook , Instagram  og  Twitter.

Fornøyd. En glad partileder Knut Arild Hareide på Solsiden. 
        
            (Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen)

Fornøyd. En glad partileder Knut Arild Hareide på Solsiden.  Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå