- Man skal for all del ikke gå inn i rommet

Sakkyndig mener de ansatte handlet på impuls da det oppsto en bensinlekkasje i tankhallen til Trondheim Bil-demontering.

En døde: Tre ansatte ble kritisk skadd i brannen hos Trondheim bil-demontering 26. mai 2015. De ble fraktet til Haukeland sykehus, men livet til 30 år gamle Leif Inge Høvik sto ikke til å redde. Rettssaken etter dødsbrannen startet igjen tirsdag.  Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Hovedforhandlingen etter Øysand-brannen er i gang igjen i Sør-Trøndelag tingrett. Rettssaken ble stanset etter at retten ønsket å belyse bedre hvordan brannsikkerheten var ved tankanlegget.

Forskningsleder Anne Steen Hansen ved Rise fire research presenterte i Sør-Trøndelag tingrett onsdag sin sakkyndigrapport om brannsikkerheten ved tankanlegget og hva man kunne gjort for å forebygge brannen.

Her kan du lese flere saker om Øysand-brannen.

LES OGSÅ: Dødsbrann-rettssaken starter igjen etter påske

- Handlet på impuls

Hun påpekte at det er viktig at ansatte vet hva de skal gjøre dersom det oppstår en besinlekkasje og at de er drillet i rutinene. Da brannen brøt ut i Trondheim Bil-demontering 26. mai i 2015, forsøkte flere av de ansatte å stanse bensinlekkasjen før det oppsto en eksplosjonsartet brann.

- De ansatte handlet på impuls og var opptatt av å stanse lekkasjen. Det var ikke fornuftig i denne situasjonen. Når det oppstår en bensinlekkasje av denne størrelsen skal man for all del ikke gå inn i rommet, men ringe brannvesenet, sa Steen Hansen i retten.

Daglig leder Belinda Skibnes Ramberg sa i sin forklaring i retten at hun ikke ringte brannvesenet da hun så lekkasjen, forut for at brannen brøt ut.

LES OGSÅ: Ringte ikke brannvesenet da hun så lekkasjen

Gnister

Da lekkasjen oppsto ble det kjørt en truck inn i tankhallen. Det mener Steen Hansen høyt sannsynlig var årsaken til at bensinen som hadde lekket ut tok fyr.

- Det er overveiende sannsynlig at trucken skapte gnister som antente bensindampen, sa hun.

Steen Hansen mener det var mange ting som sviktet på en gang da brannen brøt ut. Forskningslederen sa at bedriften burde ha tenkt gjennom at noe slikt eller lignende kunne skje og hva man skulle gjøre da. Hun påpekte at en lekkasje av bensin burde vært en del av risikoanalysen av tankhallen. Hun kunne heller ikke se av saksdokumentene at de ansatte hadde fått videreformidlet en branninstruks om hva man burde gjøre dersom det oppsto en lekkasje eller brann inne i tankhallen.

LES OGSÅ: - I en så tragisk sak er alle tapere

LES OGSÅ: Nekter å betale bot etter dødsbrannen på Øysand

- Var ikke brannsikkert

Steen Hansen sa i retten at det er åpenbart at tankhallen ikke var egnet til å oppbevare bensin.

- Man ser ut ifra konsekvensen av denne hendelsen at det ikke var brannsikkert. Det begrunnes med at det er flere tiltak som skal på plass, både teknisk og organisatorisk, for at det skal være brannsikkert, sa Steen Hansen.

Forskningslederen påpekte at tankhallen burde vært konstruert som en egen branncelle, som betyr at brannen ikke kan spre seg ut av rommet på én time. Det betyr at egne branntekniske hensyn blir vurdert når man setter opp en tankhall der man skal lagre brannfarlige væsker.

- Det er ikke tenkt på branntekniske krav med tanke på tankhallen, sa Steen Hansen.

Slik så det ut inne i tankrommet etter brannen. Det oppsto lekkasje fra en av tankene.  Foto: Politiet

 

LES OGSÅ: - Ansatte hørte et dunk fra tankrommet og sprang inn

- Ville spurt mer

Branningeniør Øystein Meland var sakkyndig vitne i retten, og han hadde gått gjennom rapporten til Steen Hansen. Han påpekte at da det ble søkt til kommunen om å sette opp tankhallen, så var entreprenøren ansvarlig søker om å få sette opp bygget.

- I dette tilfellet ville jeg spurt mer om hva man skulle ha i lagerhallen og hva funksjonen til hallen var, sa Meland i retten.

Han mente det burde vært med en brannrådgiver da man skulle føre opp bygget.

- Det har vært fraværende her. Man har ikke fått med denne dimensjonen om brannsikkerhet. Det er ansvarlig søkers ansvar, sa Meland.

Han ser heller ikke at det er utarbeidet noen gjennomføringsplan for oppføringen av tankhallen. Gjennomføringsplanen skal vise hvilken kompetanse som er med i prosjektet og skal leveres inn til kommunen som en del av byggesøknaden.

- Jeg skjønner egentlig ikke at saken har gått gjennom når gjennomføringsplanen ikke er lagt frem. Det burde ha blinket en lampe til byggesaksbehandleren i kommunen, sa Meland.

Nektet straffskyld

En mann døde og to ble alvorlig brannskadd etter den eksplosjonsartede brannen ved Trondheim Bil-demontering. Påtalemyndigheten mener at bedriften er skyldig i brudd på arbeidsmiljøloven samt brann- og eksplosjonsvernloven. På grunn av dette har bilopphuggeriet fått et forelegg på én million kroner. Dette er ikke er vedtatt, og behandles derfor i retten. Skibnes Ramberg er i tillegg tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. Hun nektet straffskyld under rettssakens dag én.

På forsiden nå