Livet med kommunen:

Takket være framsynt kommune er Åfjord et blåskjellmekka

Flere hundre ærfugler flyr opp og stikker av. - Noen ganger er de så mette av blåskjell at de ikke klarer å lette, sier Kenneth Löhr.

Ærfuglene elsker blåskjell og i store flokker kan de tømme et anlegg på kort tid.  Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Ærfuglen kom inn på rødlista for et par år siden og ble kategorisert som nær truet. Bestanden har gått tilbake. Men ikke i Åfjord, sies det. Der har den tvert i mot økt i antall, ifølge blåskjellfolket. Denne andefuglen er blitt det største problemet for blåskjelldyrkerne.