Livet med kommunen:

Takket være framsynt kommune er Åfjord et blåskjellmekka

Flere hundre ærfugler flyr opp og stikker av. - Noen ganger er de så mette av blåskjell at de ikke klarer å lette, sier Kenneth Löhr.

Ærfuglene elsker blåskjell og i store flokker kan de tømme et anlegg på kort tid. 

Ærfuglen kom inn på rødlista for et par år siden og ble kategorisert som nær truet. Bestanden har gått tilbake. Men ikke i Åfjord, sies det. Der har den tvert i mot økt i antall, ifølge blåskjellfolket. Denne andefuglen er blitt det største problemet for blåskjelldyrkerne.