Livet med kommunen:

Tja eller ja til storkommunen

Noen mener det bare er å slå sammen alle Fosen-kommunene med en gang. Andre er skeptiske.

Gunn Salbuvik  Foto: Aagot Opheim

Saken oppdateres.

Ja eller nei til sammenslåing av alle Fosen-kommune er dagens spørsmål i kommunestyret i Åfjord. Før 17. mai skal alle sju kommunene på Fosen ha sagt sin mening om sammenslåing.

«Villighetserklæring for sammenslåing til én Fosen-kommune», heter det på sakskartet til kommunestyret i Åfjord.

Finner ikke ut av blåskjellmysterium

- Én kommune styrt fra Krinsvatnet

- Hvorfor ikke, sier Gunn Salbuvik. Hun er overbevist om at det blir sammenslåing før eller senere og mener det er best å gjøre det med en gang. Hun vil ha en felles kommuneadministrasjon i dagens ingenmannsland ved Krinsvatnet.

- Da blir det ingen diskusjon om hvem som har vunnet og tapt, sier hun.

Uenige: Oddny Svenning (t.v.) og Oddrun Bugge er begge usikre og skeptiske til tanken om å slå sammen alle sju Fosen-kommunene til én. Einar Lian derimot mener det bare er å slå sammen med en gang.  Foto: Aagot Opheim

 

For kommunesammenslåing er tema der folk møtes. I Stokksund er dypvannskai og ny vei det aller viktigste. Veien kommer med vindmøllene om få år, men dypvannskai er det ingen planer for. Kommunesammenslåing og kai er derfor to sider av samme sak. Det lille samfunnet har ny skole og regner med å få beholde den uavhengig av om kommunesenteret ligger på Årnes, i Brekstad eller Rissa.

- Én kommune betyr mindre penger til administrasjon og mer til andre ting, sier Einar Lian som også gjerne vil slå sammen hele Fosen med en gang. Han også er overbevist om at det ikke er noen vei utenom.

Sett Åfjord på kartet

- Kommunesenteret får pengene

Men på butikken i Stokksund er både Oddrun Bugge og Oddny Svenning skeptiske til sammenslåing. De vet hva de har, men ikke hva de får.

- Det kommer an på så mye, sier Oddrun Bugge.

- Vi ser jo hvor pengene går nå. Det er i kommunesenteret det skjer utvikling. Det blir enda verre om kommunesenteret blir lenger borte.

Før 1964 var Stokksund egen kommune. Det husker Einar Lian godt. Da var han 12 år. Han mener Stokksund har mistet mye og tror stedet vil greie seg like godt som en utkant i Fosen som i Åfjord.

- Dypvannskai derimot. Det må vi ha, sier han og viser til at det er midt i skipsleia og en av de fineste havnene langs kysten.

- Nå bygger Åfjord i stedet kai helt inne på Monstad, langt fra skipsleia. Den burde ha kommet her, sier Einar Lian.

På forsiden nå