SVs Haltbrekken:

Derfor er 110-sone til Værnes en dårlig idé

SVs Lars Haltbrekken mener motorveien bør ha fartsgrense 90 kilometer i timen for miljøets skyld.

Vil kjøre saktere: SV-topp Lars Haltbrekken mener den nye motorveien mellom Trondheim og Stjørdal bør bygges for 90 km/t.  Foto: Terje Svaan (bildet av Haltbrekken) og Statens vegvesen (illustrasjon av ny motorveg mellom Trondheim og Værnes).

Saken oppdateres.

- Det er en dårlig idé med 110 km/t på motorveier, sier SVs toppkandidat for Sør-Trøndelag foran høstens stortingsvalg, Lars Haltbrekken.

Han er svært kritisk til at regjeringens veiselskap Nye veier nå ønsker å bygge E6 i Trøndelag for høyere hastigheter enn det som opprinnelig var tenkt.

Nye Veier har ansvar for mye av E6-utbygginga mellom Åsen i Levanger kommune og Ulsberg i Rennebu kommune, og ønsker å bygge for 110 km/t på store deler av strekninga. Blant annet vil de ha 110 km/t på strekningen mellom Ranheim og Værnes, hvor Nye Veier regner med å starte utbygging i 2019.

LES OGSÅ: Vil sikre 110 km/t til Værnes med ny tunnel

- Dårlig for miljøet

110 km/t-standard på den nye motorveien til Værnes blir imidlertid ikke en realitet hvis Lars Haltbrekken og SV får det som de vil. Haltbrekken mener nemlig at fartsgrense 110 km/t er negativt for miljøet.

-  Drivstofforbruket er høyere med 110 km/t sammenlignet med 90 km/t. En svensk rapport fra 2005 viser en økning i drivstofforbruket på om lag 15 prosent. De konkrete tallene i rapporten har sikkert forandret seg noe siden 2005, men forholdet mellom dem er nok likevel de samme. Når forbruket øker, øker også utslippene, sier Haltbrekken.

Haltbrekken mener også at 110-km/t standard vil gjøre at folk kjører mer bil, og at 110 km/t er mindre trafikksikkert enn 90 km/t.

- Når man bygger firefelts motorveier med 110 km/t vil folk kunne bosette seg lenger bort fra arbeidsplassen, uten at de trenger å bruke mer tid på å reise til jobb enn før. Da vil folk kjøre mer bil, og det er negativt for miljøet. Dessuten går trafikksikkerheten ned med høyere fart, sier Haltbrekken.

SV-toppen mener dette tilsier at den nye motorveien mellom Trondheim og Stjørdal bør bygges for lavere fart.

- Hvis motorveien mellom Trondheim og Stjørdal skal bygges ut bør den dimensjoneres for 90 km/t, sier Lars Haltbrekken.

LES OGSÅ: Nye Veier vil ha høyere fart sør for Trondheim

Vil fase ut fossilbiler

Det er bred enighet blant de politiske partiene i Norge om at fossildrevne biler skal fases ut til fordel for nullutslippsbiler. Solberg-regjeringen har som mål at alle personbiler som selges etter 2025 skal være nullutslippsbiler, og SV tar til orde for enda raskere utfasing.

- De fleste politiske partiene ønsker å fase ut fossilbilene. Forsvinner ikke da argumentet om økt forurensing fra disse bilene?

- Vi vil fortsatt ha fossilbiler i noen år fremover, mens utfasinga foregår, fremholder Haltbrekken.

- Men hva er vitsen med å planlegge veier med tanke på kjøretøyer man har tenkt å fase ut?

- Med høyere fart legger man til rette for at folk kan kjøre bil fremfor å ta tog. Vi ønsker å flytte trafikken over til kollektive løsninger, både når det gjelder rene biler og når det gjelder forurensende biler. Kollektive løsninger er mest miljøvennlig og plassbesparende, sier Haltbrekken.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen vil ikke love ny bru på Sluppen før etter 2024

Går mot all motorveiutbygging

SV-toppen understreker at partiet generelt er i mot all motorveiutbygging på strekninger der toget går parallelt med veiene, så også motorveiutbygginga i Trøndelag.

- Vi er i mot utbygging til fire felts motorvei nord og sør for Trondheim. Vi ønsker heller å satse på jernbanen, sier Haltbrekken.

I utbyggingsprosjektet mellom Ranheim og Værnes er det planlagt doble tunnelløp i Væretunnelen, Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen. Med doble tunneløp vil nordgående og sørgående trafikk på E6 gå i separate løp, og ikke dele ett løp slik situasjonen er i dag.

- Det har vært flere møteulykker i tunnelene mellom Trondheim og Værnes som har kostet menneskeliv. Med doble tunnelløp forsvinner risikoen for møteulykker. Tilsier ikke det at det nettopp bør bygges doble tunneløp så fort som mulig?

- Enkelte steder trenger man kanskje separate tunnelløp av sikkerhetsgrunner, men det betyr ikke at man trenger fire felt på hele strekningen. SV har ikke sett på om det er behov for doble tunnelløp mellom Trondheim og Værnes, sier Lars Haltbrekken.

NYE VEIER: Regjeringens vegselskap Nye Veier har ansvar for å bygge ut mye av E6 mellom Ulsberg i Rennebu kommune og Åsen i Levanger kommune. De tar til orde for 110 km/t som fartsgrense på store deler av den nye motorvegen.  Foto: Nye Veier

- Typisk SV-utopi

Fremskrittspartiets førstekandidat fra Sør-Trøndelag foran høstens stortingsvalg, Sivert Bjørnstad, rister på hodet over Lars Haltbrekkens utspill om at høyere fart er mer forurensende.

- Med en ny og bedre vei er det mulig at utslippene øker noe, men det vil jo være midlertidig. Vi har lagt om avgiftssystemet slik at det lønner seg å velge nullutslippsbiler. Vi bygger ikke veier i et femårsperspektiv, vi skal ha glede av disse veiene i mange tiår fremover, sier Bjørnstad.

Bjørnstad mener argumentet om at 110-veier er mindre trafikksikre er oppkonstruert.

- Det har ikke vært flere trafikkulykker ved Oslo etter at man økte til 110 der. Varer og tjenester og ikke minst folk kommer raskere frem. Selvsagt skal vi bygge nye motorveier så bra og trafikksikkert at de tåler høyere fart, sier Bjørnstad.

- SV er imot hele den planlagte motorveiutbygginga i Trøndelag og vil heller satse på tog. Kommentar til det?

- Det er helt høl i hodet! Man kan naturligvis både bygge motorvei og satse på tog, men veien er det desidert viktigste transportsystemet og det vil det være i mange år fremover. Å si at man skal ta alt på tog og la veien forfalle er typisk SV-utopi, sier førstekandidat for Fremskrittspartiet fra Sør-Trøndelag, Sivert Bjørnstad.

Kritisk til SVs utspill: - Selvsagt skal vi bygge nye motorveier så bra og trafikksikkert at de tåler høyere fart, sier Sivert Bjørnstad (FrP)  Foto: Espen Bakken

- Forurensing ikke argument for 90-sone

Johan Arnt Vatnan som er prosjektdirektør for Nye Veier i Trøndelag, kommenterer SVs utspill om økt forurensing på 110-veier slik:

- På mellomlang sikt vil alle biler sannsynligvis gå på elektrisitet. Da er ikke forurensning fra disse bilene noe argument lenger.

Nye veier: Johan Arnt Vatnan  Foto: Martin Andersen

Vatnan understreker at trafikksikkerheten er svært viktig for Nye Veier.

- Sikkerheten er topp prioritert hos oss. Mellom Trondheim og Værnes skal vi rette ut flere kurver slik at vi får en vesentlig sikrere vei enn det vi har i dag. Særlig gjelder dette i Hommelvik, hvor dagens vei ikke engang tilfredsstiller gjeldende krav til 90 km/t siden svingene er så krappe.

- Den nye firefelts motorveien igjennom Hommelvik vil faktisk bli mer trafikksikker med 110-standard, enn hva en firefelts motorvei med 90-standard på samme strekning ville ha blitt slik reguleringsplanene tilsier. Dette fordi 110-standarden stiller strengere krav til slake svinger og god sikt enn det 90-standarden gjør, sier Vatnan.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå