Drapssiktet sendte sms til drapsofferet 18 timer etter at han dro fra huset på Ler

«Ring meg i morgen så ordner vi noe godt» skal den drapssiktede 27-åringen ha tekstet og sendt til kameraten Råger Holte (38). På dette tidspunktet mener politiet at 38-åringen allerede var drept.

Advokat Arve Opdahl er her på vei inn i torsdagens fengslingsmøte i Ler-saken. Klienten er siktet for drap. Politiadvokat Kari Bjørsnøs ba retten fengsle siktede i ytterligere fire uker. 

Saken oppdateres.

- Å sende en sms til avdøde etter at man eventuelt skal ha drept ham, det minner meg om noe fra Poirot. Jeg mener det er lite sannsynlig at min klient hadde gjort dette om han selv var drapsmannen, sier advokat Arve Opdahl, som forsvarer den drapssiktede 27-åringen.

Ba om løslatelse

Opdahl ba Sør-Trøndelag tingrett løslate klienten under torsdagens fengslingsmøte. Han mener at det ikke god nok grunn til å mistenke klienten for drap og at politiet kun har indisier i saken mot 27-åringen, etter å ha drevet etterforskning siden Råger Holte ble funnet drept i leiligheten sin på Ler mandag 25. januar.

Opdahl forteller at det ble sendt to sms-er fra siktede til kameraten Råger Holte mellom 01.00 og 01.30 natt til 25. januar, hvor det blant annet ble skrevet «Ring meg i morgen så ordner vi noe godt».

LES OGSÅ: Har gjennomført rundt 100 vitneavhør etter Ler-drapet


Ler-drapet

Onsdag 25. januar fikk politiet melding om at en livløs person var funnet i en bolig på Ler i Melhus.

  • 38 år gamle Råger Holte ble deretter erklært død på stedet.
  • Påtalemyndigheten mener han ble stukket over hundre ganger med en bajonett.
  • Holtes kamerat (27) er tiltalt for forsettlig drap, og rettssaken startet mandag 16. oktober. Han nekter straffskyld.
  • En 43-åring fra Melhus og en tredje mann var i en periode siktet i saken. Sakene mot disse blir henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist» av riksadvokaten.

Sendt 18 timer etter

- Sms-ene leder hen til at min klient hadde en forventning om at de skulle møtes for å ha det hyggelig. Den er sendt nesten 18 timer etter at han forlot kameraten, sier Opdahl, som mener at dette taler for at klienten ikke var klar over at Holte var død.

Politiet på sin side, mener at 27-åringen drepte Holte med en bajonett, før han dro fra leiligheten på Ler på morgenen 24. januar. Han forlot stedet i en buss like før klokken 09.00 denne morgenen.

Forsvareren gikk under fengslingsmøtet gjennom ytterligere momenter fra etterforskningen, som han mener kan så tvil om at klienten kan ha gjort det han er siktet for:

Stukket med bajonett

Opdahl har tidligere vært kritisk til politiets bruk av øyevæskeanalyse i denne saken. Målinger av væske fra øynene kan angi dødstidspunkt og beregnes ut omgivelsestemperatur. Analysen har estimert det mest sannsynlige dødstidspunktet til mellom klokken 07.20 og 09.19 den 24. januar - da siktede har forklart at han var i leiligheten til Holte.

- Men dette er en usikker metode som er basert på usikkert grunnlag, sier forsvareren, som dermed mener at dødstidspunktet kan ha vært senere, etter siktede hadde forlatt stedet.

Opdahl mener også at det er opplysninger i etterforskningen som kan tyde på at Holte ventet besøk av noen andre - etter at 27-åringen hadde dratt.

Fengsling: Torsdag ble den drapssiktede 27-åringen fremstilt for fengsling for sjette gang i Sør-Trøndelag tingrett. Advokat Arve Opdahl forsvarer mannen, og ba om at han ble løslatt, mens politiadvokat Kari Bjørsnøs ba om ytterligere fire uker i varetekt. Hun fikk medhold i dette. I midten dommerfullmektig Eli Husjord. 

 

Onsdag ble det kjent at 38-åringen ble drept med flere stikk fra en bajonett. I forbindelse med dette mener Opdahl at det er rart at ingen har observert klienten med blodige klær etter at han forlot boligen på Ler.

Det at det er funnet DNA fra både siktede og avdøde på bajonetten, mener imidlertid forsvareren kan forklares med at 27-åringen oppholdt seg mye i boligen til Holte - ofte i flere dager i ett strekk.

LES OGSÅ: Politiet går fra dør til dør etter drapet på Ler

Skal ha hørt stemme

Et annet moment Opdahl mener taler imot drapssiktelsen, er en opplysning moren til den drapssiktede skal ha gitt i avhør.

- Hun mener å ha hørt stemmen til Holte i bakgrunnen i en telefonsamtale fra sønnen, som havnet på hennes telefonsvarer om morgenen 24. januar, sier Opdahl, og legger til at denne meldingen senere ble slettet.

Advokaten mener at dette i sum innebærer at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at klienten er gjerningsmannen.

- Jeg mener at det må ha vært en annen drapsmann i denne saken. Det virker som om politiet har lukket saken for tidlig, og bare har konsentrert seg om én siktet. Det har også min klient gitt uttrykk for i avhør. Han har sagt at synes det «er rart at politiet ikke har interessert seg for han som har drept Roger», sier Opdahl.

Politiadvokat Kari Bjørsnøs ved Trøndelag politidistrikt påpeker at det også er to andre menn i saken som fortsatt er formelt siktet.

- Men vi har gjort undersøkelser, og mener at mistanken mot disse er svekket. Vi har gjort en omfattende kartlegging av personer tilknyttet avdøde og siktede i saken, for å avdekke om det er har vært andre personer på åstedet i tidsrommet for drapet. Dette har vi gjort for å undersøke det siktede hevder - at det er en annen person som står bak drapet. Kartleggingen har imidlertid ikke gitt oss grunn til å tro at det er noen andre som står bak, sier politiadvokaten.

Bjørsnøs ba Sør-Trøndelag tingrett fengsle den siktede i nye fire uker torsdag, og begrunnet dette med at det er fare for at siktede vil begå nye voldslovbrudd om han løslates.

Dette var også påtalemyndighetens begrunnelse under sist fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett. Da fikk politiadvokaten medhold i det. Det gjorde hun også denne gangen. Opdahl hevdet i retten at det ikke er noen gjentagelsesfare i saken, og opplyser at kjennelsen trolig vil bli anket til lagmannsretten.

LES OGSÅ: Arrangerte minnestund for sin drepte venn på Ler

- Vold i fengselet

I kjennelsen fra tingretten går det frem at de forhold som forsvareren mener svekker mistanken mot klienten, ikke rokker ved dommerens konklusjon om at det er skjellig grunn til å mistenke siktede for drap. Retten har da sett sakens opplysninger under ett.

Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengsler 27-åringen i nye fire uker, og viser i avgjørelsen til sist fengslingskjennelse i saken, hvor siktedes voldshistorikk var av betydning for avgjørelsen om fengsling.

I kjennelsen fra en måned siden, viste retten til at siktede i 2012 ble dømt i en alvorlig voldssak, og at han så sent som i 2016 ble tiltalt for nye voldshandlinger. Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i en straffesak i februar, men denne saken ble utsatt.

Retten begrunnet også sist fengsling med blant annet at mannen skal ha utøvd vold mot en annen innsatt i Trondheim fengsel.

«Retten finner at dette underbygger at siktede har en lav frustrasjonsterskel og lav terskel for å ty til vold», het det i kjennelsen.

Retten konkluderer også nå med at det er sterk grad av sannsynlighet for at 27-åringen vil begå nye voldslovbrudd om han blir løslatt.

På forsiden nå