Her vil Nye Veier ha helt ny E6-tunnel i Hommelvik

Vurderer å bygge tunnel gjennom Svartløftberga for å sikre 110 km/t på den nye motorveien til Værnes.

TUNNEL: Nye Veier ser på muligheten for å bygge en 900 meter lang tunnel her igjennom Svartløftberga i Hommelvik.  Foto: Google maps (bilde av veien) og Nye veier (illustrasjon av mulig ny tunnel)

Adresseavisen har tidligere fortalt at Nye Veier vurderer å bygge en helt ny E6-tunnel i Hommelvik slik at fartsgrensen på nyveien skal kunne økes.