Ombygging av fergekaiene på Flakk og Rørvik:

- Vil medføre betydelig ulempe for trafikantene

Til høsten starter en stor ombygging av fergekaiene på Flakk og Rørvik. En del avganger vil bli innstilt og parkeringsmulighetene vil bli innskrenket.

I 2019 skal det være slutt på bruk av gassdrevne ferger på strekningen Flakk-Rørvik. Da overtar elfergene.  Foto: Christine Schefte (arkiv)

Saken oppdateres.

- Fergetrafikken skal som hovedregel gå som normalt i anleggsperioden. Men anleggsarbeidet vil medføre betydelige ulemper for trafikantene, spesielt de som benytter parkering ved fergekaiene, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Han oppfordrer brukerne av fergestrekningen å holde seg oppdatert med utviklingen underveis i byggeperioden.

Elektrisk drevne ferger

Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i fergesambandet Fv 715 Flakk–Rørvik for elferger.

Fergekaiene skal være klare til testing av elfergene november 2018.  Foto: Statens vegvesen

 

De elektrisk drevne fergene skal settes i trafikk fra 1. januar 2019. Johnsen opplyser at anleggsarbeidet på fergekaiene antas startet opp i august/september i år. Fergekaiene skal være klare til testing av elfergene november 2018. Alt arbeid skal være ferdig i løpet av våren 2019.

Statens vegvesen har et snittall på antall brukere av fergene hver dag på 1850 kjøretøy.

Les også: Full stans på fergesamband da fergelemmen falt i sjøen

Færre parkeringsplasser på Rørvik

I deler av anleggsperioden vil det bli betydelig færre parkeringsplasser på Rørvik. Det er omlag lovlige 100 parkeringsplasser der i dag. I tillegg er det en del ulovlig parkering og vrak som er parkert der.

Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.  Foto: Richard Sagen (arkiv)

 

- Vi skal utvide parkeringsarealet på Rørvik. For å få til dette må vi sprenge bort en del fjellmasser. I tillegg er det annen ombygging som vil påvirke tilgjengelige parkeringsplasser og oppstillingsareal for fergekø. Mens arbeidet pågår blir det færre parkeringsplasser, i perioder betydelig færre, og det må innføres et strengt regime for å følge opp feilparkerte biler, sier Johnsen.

Planen er at det skal være parkeringsplass for 130 biler ved kaia i Rørvik når det nye anlegget er ferdig.

Sprenger i helgene

- Ombyggingen medfører en ulempe for pendlerne. For å skåne disse mest mulig vil vi foreta sprengninger på helg, sier Johnsen.

Også parkeringsforholdene på Flakk er problematiske, men utbyggingen vil ikke få like store konsekvenser for brukerne av disse parkeringsplassene.

Les også: - Folk parkerer i hytt og vær

Han oppfordrer pendlerne til å samkjøre. Vegvesenet vil også se på muligheten for å anlegge noen midlertidige parkeringsplasser på Skalvelmyra industriområde i Vanvikan der folk kan møtes for samkjøring, eller kanskje ved kirka på Statsbygd.

Les også: 22 bilister på Flakk fikk parkeringsbøter

 

Dobbeltpir i Rørvik

En ny dobbeltpir på 10 x 132 meter for fergeanløp på begge sider skal erstatte dagens kai i Rørvik. En etterlengtet reservekai blir da også etablert.

Les også: «Trøndelag trenger veier, busser, båter og bane»

På land skal oppstillingsareal, kjørefelt til parkeringsplasser og felt for prioriterte kjøretøy bygges om for å tilpasses den nye fergekaia. Et nytt teknisk bygg med toalett og to aggregat/ladeutstyrhus skal etableres. Det gamle servicebygget skal rives.

Dette skal gjøres på Flakk

Det skal etableres ladetårn og fortøyningsautomat på begge kaiene. For å få til dette, må kaiområdet bygges om og utvides for å få fundament for disse innretningene. Dybden der fergene legger til skal økes.

Les også: Vil bygge undersjøisk vei- og kabeltunnel

Dagens servicebygg skal rives, og det skal etableres nytt teknisk bygg med integrert offentlig toalett i samme område.

Innstilte avganger

- Som en del av anleggsarbeidet skal vi øke dybden på Flakk. Dette arbeidet innebærer dykking, boring og sprengning i sjøen. Følgelig har vi behov for et «vindu» hvor slikt arbeid kan foregå uforstyrret uten at det er drift i sambandet, sier Johnsen.

I inntil tre uker i tidsrommet 1. september til 15. oktober 2017 vil følgende avganger bli innstilt:

Fra Flakk

Avganger kl. 20.45 og 01.00 mandag til og med torsdag, kl. 17.00 og 01.00 på lørdag, samt kl. 21.00 og 01.00 på søndag.

Fra Rørvik

Avganger kl. 21.30 og 01.30 mandag til og med torsdag, kl. 17.30 og 01.30 på lørdag, samt kl. 21.30 og 01.30 søndag.

Siste avgang fra Flakk blir da kl. 00.00 og fra Rørvik 23.00 mandag til og med torsdag, samt lørdag og søndag.

Første avgang fra Flakk vil bli kl. 05.00 mandag – torsdag, 06.00 på lørdag og 06.30 på søndag.

- Vi vil komme med nøyaktige tidspunkt når vi har inngått avtale med en entreprenør, sier Johnsen.

Framdrift i prosjektet

Interesserte entreprenører hadde frist til 20. juni med å gi tilbud på jobben. To entreprenører leverte tilbud.

- Begge tilbyderne er langveisfra, der HAK fra Alta med tilbud på om lag 118 millioner kroner ligger klart foran Norwegian Rock Group fra Valdres. Kun to tilbud indikerer at det er stor aktivitet og mye å regne på for tilbyderne, sier Johnsen.

Les også: Nye Fosenferjer skal bygges i Norge

Vegvesenet skal først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal de innstille entreprenør. - Denne prosessen håper vi skal gå raskt, slik at entreprenøren som får oppdraget kan komme i gang med samhandling med oss som byggherre og starte opp arbeidet i august/september i år, sier Johnsen.

På forsiden nå